hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Khai thác lợi thế để phát triển (19/03/2020)
Chiều qua 17.3, đoàn công tác của Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dẫn đầu có buổi khảo sát, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự buổi làm việc có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.
 

Qua 5 năm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Nam Giang cơ bản đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế. TRONG ẢNH: Một góc diện mạo biên giới Nam Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Qua 5 năm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Nam Giang cơ bản đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế. TRONG ẢNH: Một góc diện mạo biên giới Nam Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Giang - Lê Văn Hường cho biết, đến thời điểm này, ngoài chỉ tiêu về nông thôn mới, huyện Nam Giang cơ bản đã đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra; đặc biệt là các chỉ tiêu về kinh tế với 3 nhiệm vụ đột phá trọng tâm. Trong đó tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 39,3%, vượt chỉ tiêu theo nghị quyết.

Bên cạnh tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt hơn 6.027ha, sản lượng lương thực có hạt 6.786 tấn, đến nay giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp của Nam Giang đạt hơn 915 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 5,77%; tỷ trọng nông - lâm - thủy sản chiếm 21,36% trong cơ cấu kinh tế của huyện; tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 18,47% trong tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản. Ngoài ra, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch đều đạt và vượt theo chỉ tiêu kế hoạch.

“Cùng với phát triển kinh tế, 5 năm qua toàn huyện có 1.308 hộ thoát nghèo, tỷ lệ giảm bình quân hàng năm 5,59%. Nhờ vậy, đến cuối năm 2019 Nam Giang giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 36,51%” - ông Hường cho biết thêm.

Theo ông Phan Văn Bình - Phó Bí thư Huyện ủy Nam Giang, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, cùng với nhiều kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, địa phương còn xây dựng được nhiều phương án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, đội ngũ cán bộ cấp ủy huyện có trình độ đại học chiếm 92,5% (tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ), cao cấp lý luận chính trị chiếm 97,5% (tăng 10%). Cán bộ công chức trưởng phó phòng và tương đương có trình độ đại học trở lên đạt 100% và gần 97% đạt trung cấp về lý luận chính trị trở lên. Ngoài ra, qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, có 10% số cán bộ cấp huyện có trình độ sau đại học; 60,63% cán bộ cấp xã có trình độ đại học…

“Từ việc chú trọng công tác cán bộ, nhiều năm qua, Nam Giang đã quy hoạch, đề bạt và bố trí cán bộ trẻ c&o