hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Hơn 34 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2018-2020 (27/08/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 gồm có 03 Dự án:

Dự án 1: Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp với kinh phí thực hiện hơn 20 tỷ đồng. Dự án này nhằm nâng cao năng lực của hệ thống cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng lao động đào tạo; cung ứng nguồn lao động kỹ thuật có chất lượng cho các thành phần kinh tế, các vùng dự án trọng điểm của tỉnh; gắn đào tạo với giải quyết việc làm, thực hiện tốt việc liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp để đào tạo và sử dụng lao động. 

Dự án 2: Việc làm và phát triển thị trường lao động với kinh phí 8,93 tỷ đồng. Thông qua Dự án nhằm thúc đẩy phát triển thị trường lao động; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Dự án 3: Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động với kinh phí 5 tỷ đồng. Mục tiêu của Dự án là chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững.

Kế hoạch đề ra một số giải pháp trọng tâm sau: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động.

Đẩy mạnh, đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động.

Rà soát, quy hoạch lại hệ thống cơ sở GDNN của tỉnh theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách về giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động để khuyến khích xã hội hóa, nhất là đầu tư phát triển các cơ sở GDNN chất lượng cao theo hình thức đối tác công tư (PPP); khuyến khích doanh nghiệp tự đào tạo, tham gia, liên kết đào tạo nghề và sử dụng người lao động sau đào tạo; thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển các cơ sở GDNN chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của tỉnh và khu vực

Lồng ghép thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ các huyện miền núi, huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, các xã bãi ngang ven biển và hải đảo, vùng bị thu hồi đất để tạo sinh kế, tạo việc làm, nhất là việc làm tại chỗ; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình và người lao động được tiếp cận thuận lợi nguồn vốn ưu đãi của nhà nước với mức vay cao hơn, cơ chế, thủ tục cho vay thuận tiện, đơn giản hơn.

Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động.

Đẩy mạnh thực hiện phân luồng đào tạo, đảm bảo tỷ lệ hợp lý học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở vào học tại các cơ sở GDNN; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho các cơ sở GDNN; đổi mới mạnh mẽ phương thức đào tạo.

Xây dựng, kết nối và khai thác có hiệu quả hệ thống dữ liệu cung cầu lao động làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, kế hoạch hằng năm, trung hạn và dài hạn về đào tạo lao động, việc làm và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, đồng thời chủ động thiết lập mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và trong nước trên các lĩnh vực kỹ thuật, kinh nghiệm và tài chính để phát triển giáo dục nghề nghiệp, thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, phát triển khoa học công nghệ về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Mai Chi

Lượt xem:  423 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/