hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023 (16/02/2023)
Từ ngày 10/02 - 16/02/2023, Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh làm việc với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023.

Theo Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình công tác chủ yếu năm 2023 và Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh; theo đó mục tiêu năm 2023 có 07 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, gồm: Đại Thạnh, Đại Sơn (huyện Đại Lộc), Trà Giang (huyện Bắc Trà My), Ninh Phước (huyện Nông Sơn), Quế An, Quế Minh (huyện Quế Sơn), Phước Năng (huyện Phước Sơn). Để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tiến độ xây dựng NTM tại các xã, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tổ chức làm việc với các xã theo Công văn số 216/VPĐPNTM-KHNV ngày 27/12/2022.

Đ/c Ngô Tấn - PGĐ Sở NN&PTNT, UV TT Ban Chỉ đạo tỉnh, Chánh VPĐP NTM tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo kết quả rà soát báo cáo của các địa phương, đến nay đã đạt từ 13-16 tiêu chí theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh; tuy nhiên nhiều tiêu chí đạt chuẩn ở mức tiệm cận, tính bền vững chưa cao; trong đó, các tiêu chí khó khăn thực hiện đạt chuẩn như: thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm. Địa phương tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí chưa đạt, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn; xây dựng, hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân nguồn vốn NTM; tiếp tục vận động, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, nhận thức trong đảng viên, cán bộ và nhân dân trong xây dựng NTM. Thực hiện 10 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Năm 2023, các địa phương đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM có nhiều thuận lợi, các cơ chế, chính sách hỗ trợ, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh đã được ban hành đầy đủ, nhất là nguồn vốn NTM đã được phân bổ ngay từ đầu năm 2023, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động thực hiện.

Được biết, theo Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh, địa phương đạt chuẩn NTM phải đảm bảo 05 điệu kiện sau: Đạt chuẩn 19 tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022-2025; không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình NTM trên địa bàn; có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM theo quy định; xã không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an; có ít nhất 01 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Quyết định này cũng quy định thời gian đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn xã NTM, gồm 02 đợt. Trong đó, Đợt 1: Thời gian UBND xã đánh giá: Bắt đầu từ đầu tháng 9 đến tháng cuối tháng 9 hằng năm. Thời gian UBND xã trình UBND cấp huyện thẩm tra: Trước ngày 30/10 hằng năm. Thời gian UBND cấp huyện trình UBND tỉnh thẩm định: Trước ngày 30/11 hằng năm. Thời gian hồ sơ cấp tỉnh trình HĐTĐ tỉnh: Trước ngày 20/12 hằng năm và trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM trước ngày 30/12 hằng năm.

Khi đánh giá đợt 1 này thì được sử dụng kết quả đánh giá đạt chuẩn tiêu chí NTM của năm trước liền kề năm đánh giá nếu tại thời điểm đánh giá, thẩm tra, thẩm định một số tiêu chí chưa có kết quả (như xã tiếp cận pháp luật,…), nhưng phải tuân thủ theo đúng quy định và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đợt 2: Thời gian UBND xã đánh giá: Bắt đầu từ đầu tháng 12 của năm đánh giá.  Thời gian UBND xã trình UBND cấp huyện thẩm tra: Trước ngày 30/12 của năm đánh giá. Thời gian UBND cấp huyện trình UBND tỉnh thẩm định: Trước ngày 28/02 năm sau năm đánh giá. Thời gian hồ sơ cấp tỉnh trình HĐTĐ tỉnh: Trước ngày 20/3 năm sau năm đánh giá và trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM trước ngày 30/3 năm sau năm đánh giá.

Tại cuộc họp, các địa phương đã có nhiều nội dung kiến nghị tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm theo dõi, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023. Đề nghị Văn phòng Điều phối NTM tỉnh hướng dẫn tổ chức đánh giá, lập hồ sơ thủ tục đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM theo kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo chung tại cuộc họp, đồng chí Ngô Tấn-PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy viên TT BCĐ, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong xây dựng NTM của các địa phương; đề nghị huyện, xã tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đạt chuẩn; quan tâm đặc biệt đến các tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh. Đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với đạt chuẩn tiêu chí theo lộ trình, giải ngân nguồn vốn theo tiến độ, không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản. Từng bước tổ chức đánh giá tiêu chí, lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM theo kế hoạch.

 

V.U Khue

Lượt xem:  119 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com