hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Mục tiêu, giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hiệp Đức đến năm 2025 (28/11/2022)
Chiều ngày 25/11/2022, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tổ chức làm việc với huyện Hiệp Đức để kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; huyện Hiệp Đức có đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng Việt-Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ngành liên quan và 10 xã trên địa bàn huyện.

Quang cảnh làm việc tại UBND huyện Hiệp Đức

 

Trên địa bàn huyện Hiệp Đức có 10 xã xây dựng NTM, là huyện miền núi nên gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, thu nhập bình quân đầu người còn ở mức thấp; huyện có 03 xã (Phước Gia, Sông Trà và Phước Trà) là xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg); khi bắt đầu thực hiện Chương trình NTM từ năm 2011, các xã chưa có tiêu chí đạt chuẩn; đến nay huyện Hiệp Đức có 5/10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, theo kết quả rà soát báo cáo của địa phương bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025 là 10,2 tiêu chí/xã (giảm hơn 05 tiêu chí/trên xã so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020); các tiêu chí chưa đạt chuẩn chủ yếu là thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm,…

Mục tiêu phấn đấu của huyện đến cuối năm 2025, có thêm 03 xã (Quế Lưu, Sông Trà và Thăng Phước) đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 8/10 xã, các xã đạt chuẩn đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; xã Bình Lâm đạt chuẩn xã NTM nâng cao; không còn xã đạt chuẩn dưới 15 tiêu chí.

Tại buổi làm việc, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, đại diện UBND huyện Hiệp Đức, các xã đề xuất nhiều giải pháp cần tập trung thực hiện đạt được mục tiêu đề ra, đó là: Tăng cường công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cà nhân, đơn vị, địa phương; tuyên truyền, vận động phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn xã hội trong xây dựng NTM; tập trung tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình, tăng cường lồng ghép và thực hiện hiệu quả nguồn lực trong xây dựng NTM; rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM; chú trọng đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất, dân sinh; nâng cao chất lượng về văn hóa, giáo dục, y tế; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch và đẹp; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí huyện NTM đến năm 2025./.

 

V.U Khue

Lượt xem:  309 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com