hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Nông Sơn quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 (28/11/2022)
Sáng ngày 25/11/2022, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh tổ chức làm việc với huyện Nông Sơn phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM năm 2025.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; huyện Nông Sơn có đồng chí Nguyễn Chí Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ngành liên quan và các xã trên địa bàn huyện.

Quang cảnh làm việc tại UBND huyện Nông Sơn.

Nông Sơn là một trong ba huyện miền núi thấp của tỉnh Quảng Nam, gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, thu nhập của người dân còn nhiều hạn chế; khi bắt đầu thực hiện Chương trình NTM từ năm 2011, hầu hết các xã chưa có tiêu chí đạt chuẩn; với sự quyết tâm cao đến nay huyện Nông Sơn đã có 4/6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025 là 16,14 tiêu chí/xã (02 xã Quế Trung, Phước Ninh đảm bảo duy trì đạt chuẩn 19 tiêu chí) và 02 xã chưa được công nhận đạt chuẩn NTM (Ninh Phước, Quế Lâm) đạt từ 15 tiêu chí trở lên; với những kết quả đạt được, huyện Nông Sơn đã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM năm 2025. Đại diện UBND huyện Nông Sơn phát biểu ý kiến thể hiện quyết tâm đạt chuẩn huyện NTM theo kế hoạch, tăng cường công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương trong xây dựng NTM; đang tập trung tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình, tăng cường lồng ghép và cân đối nguồn lực đảm bảo thực hiện đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025.

Tại buổi làm việc, các đại biểu dự họp đã thảo luận về kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp để huyện Nông Sơn đạt chuẩn huyện NTM năm 2025. Theo đó, để huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo đạt các mục tiêu theo quy định: 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có ít nhất 10% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn đô thị văn minh theo đúng quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình xây dựng NTM trái với quy định; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn huyện đối với kết quả xây dựng huyện NTM đảm bảo theo quy định; đạt 9 tiêu chí của huyện NTM theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

V.U Khue

Lượt xem:  270 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com