hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Toàn tỉnh có hơn 459 HTX (12/10/2021)
Theo số liệu khảo sát, điều tra của Liên minh HTX tỉnh, tính đến ngày 30/6/2021, toàn tỉnh có 459 HTX bao gồm: 345 HTX nông nghiệp, 27 HTX Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, 15 HTX Vận tải, 03 Quỹ tín dụng nhân dân, 69 HTX thuộc các lĩnh vực khác.

HTX Nông nghiệp Điện Quang sản xuất dầu phụng Đất Quảng.

Sau khi chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, các HTX đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp; tổ chức các hoạt động sản xuất doanh theo phương án mới và đã mang lại hiệu quả; nâng cao được quy mô hoạt động và mức lãi kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh, làm thay đổi hình ảnh, diện mạo của HTX so với trước đây. Để đảm bảo các điều kiện hoạt động theo đúng luật, các HTX đã điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung điều lệ, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành cho phù hợp, điều chỉnh cổ phần và vốn Điều lệ cho hợp lý; thu hút cán bộ trẻ có trình độ đại học tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Một số HTX nhanh chóng tiếp cận được các cơ chế chính sách của Nhà nước như: Chính sách thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại HTX, chính sách đất đai để xây dựng trụ sở làm việc, chính sách đào tạo, bồi dưỡng... Các thành viên trong HTX thể hiện được vai trò và trách nhiệm trong hoạt động của HTX, nhiều HTX phát huy vai trò tiên phong trong xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Số lượng HTX tăng qua mỗi năm kể từ khi Luật HTX năm 2012 ra đời do lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương và nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi được ban hành nhằm thúc đẩy lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX phát triển. Bên cạnh đó, người dân được tuyên truyền phổ biến về bản chất, vai trò của HTX trong việc liên kết, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ cùng phát triển thông qua mái nhà chung HTX.

Đến nay, số thành viên của HTX là 229.459 thành viên, giải quyết cho 3.457 lao động có việc làm thường xuyên với mức thu nhập bình quân 45-50 triệu đồng/ lao động/năm; doanh thu bình quân của HTX 2.750 triệu đồng/ HTX/năm; lãi gộp bình quân của HTX khoảng 550 triệu đồng/HTX/năm. Số lượng thành viên HTX giảm do quá trình rà soát, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

Theo thống kê từ Liên minh HTX tỉnh, tổng vốn hoạt động và giá trị tài sản của HTX là 1.892.874 triệu đồng, tăng 584.624 triệu đồng. Doanh thu bình quân của 01 HTX khoảng 2.750 triệu đồng, tăng 1.647 triệu đồng. Lãi gộp bình quân của 01 HTX khoảng 550 triệu đồng, tăng 85 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX khoảng 48 triệu đồng/năm, tăng 13 triệu đồng.

 

Đông Yên

Lượt xem:  23 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/