hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Xã Bình Phục công bố đạt chuẩn nông thôn mới (26/03/2021)
Sáng ngày 26/3, xã Bình Phục (huyện Thăng Bình) tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Xã Bình Phục đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020.

Qua nhiều năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự đồng tình ửng hộ của toàn dân, đến nay xã Bình Phục, huyện Thăng Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Từ nguồn kinh phí hơn 70 tỷ đồng, xã Bình Phục đã tập trung hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới gắn với bố trí, sắp xếp dân cư, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất: Điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, khu thể thao, kênh mương thủy lợi…Đồng thời, hỗ trợ phát triển các THT, HTX trên địa bàn xã, tiêu biểu như HTX Nông nghiệp Bình Phục. Qua đó hỗ trợ tích cực cho nhân dân trong sản xuất nông nghiệp, là cầu nối giúp người sản xuất lưu thông sản phẩm đến người tiêu dùng; giúp người dân thay đổi tư duy, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, từng bước giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

Đến nay, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao cả về chật chất lẫn tinh thần. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, từ 17,93% năm 2012 còn 3,22% năm 2020. Tình hình an ninh trật tự, quốc phòng được giữ vững. Các phong trào thể thao, văn hóa diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thúy Hằng

Lượt xem:  388 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com