hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh (10/01/2018)
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Trong đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương giao dự toán thu ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức dự toán đã được UBND tỉnh giao. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý các nguồn thu phát sinh trên địa bàn.

Triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu đối với các ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao về thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ thuế đối với các đơn vị nộp thuế vãng lai tại địa phương, đặc biệt chú ý đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhận thầu xây dựng cơ bản, kinh doanh bất động sản, vận tải, các đơn vị sản xuất, khai khoáng, thủy điện có đơn vị và chưa có thành lập đơn vị kê khai nộp các khoản thuế trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách thuế; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thực hiện tổ chức đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2018, triển khai thực hiện tốt phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, UBND tỉnh tại Quyết định số 4289/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 và các văn bản chỉ đạo liên quan.

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục cải thiện mạnh môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vốn, thành lập doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đã và đang đầu tư, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào kinh doanh khai thác. Đẩy mạnh cải cách và công khai các thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn vay, thuế, hải quan, tài nguyên khoáng sản, vận tải, đất đai....

Thực hiện các giải pháp cụ thể để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ những bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước của từng ngành có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguồn lực. Triển khai có hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 (có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018).

Các Sở, ngành liên quan và các Ban Quản lý Dự án đầu tư chuyên ngành của tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai phối hợp với ngành Thuế trong công tác thu thuế, chống thất thu thuế của các nhà thầu xây dựng cơ bản, các doanh nghiệp chủ dự án kinh doanh bất động sản, các khoản thu từ đất; phối hợp chuyển thông tin doanh nghiệp dừng hoạt động, chuyển địa điểm kinh doanh để có biện pháp thu hồi dứt điểm nợ thuế.

Thùy Dung

Lượt xem:  294 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay