hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đông Giang đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (06/08/2015)
Ngày 09/6/2015, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đông Giang đã tổ chức cuộc họp, nhằm sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015, góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Với mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Ngay từ đầu năm 2015, Ban chỉ đạo đã kịp thời hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “gia đình đạt chuẩn văn hóa”… Qua đó, có 6005/6143 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tỷ lệ 97,75%, tăng 3,66% so với cùng kỳ 2014; 90/95 thôn đăng ký xây dựng và duy trì thôn văn hóa 2015, chiếm tỷ lệ 94,73%. 6 tháng đầu năm 2015, tộc họ Arâl thôn Ka Nơm thị trấn Prao tổ chức ra mắt tộc họ văn hóa, nâng tổng số tộc họ văn hóa của huyện lên 03 tộc họ. Đến nay, toàn huyện có 81/95 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 02 xã có nhà văn hóa.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm như: Kinh phí hỗ trợ các hoạt động, phong trào còn hạn hẹp, các thiết chế văn hóa cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, một số xã, thị trấn chưa xây dựng được kế hoạch, nội dung cụ thể của phong trào; một số thành viên ban chỉ đạo phong trào các cấp chưa quan tâm, triển khai các hoạt động; năng lực của một số công chức chuyên trách xã, thị trấn còn hạn chế, công tác tham mưu còn lúng túng, số liệu báo cáo thiếu sự chính xác…

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Ating Tươi, yêu cầu các đồng chí thành viên trong BCĐ của huyện đã được phân công nhiệm vụ, cần tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong toàn huyện theo hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoàn thành tốt các mục tiêu của phong trào giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Gắn việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo Donggiang.gov.vn

Lượt xem:  1,363 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/