hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (27/05/2020)
Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 314-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ảnh minh họa

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, giải quyết kịp thời, đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội- môi trường của tỉnh trong thời gian đến.

Mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 3,5%/năm; tỷ trọng chăn nuôi đạt trên 40% trong cơ cấu nội bộ nông nghiệp; nâng độ che phủ rừng đạt trên 61%.

Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; tỷ trọng lao động trong nông nghiệp giảm còn dưới 34% vào năm 2025.

Đến 2025, nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 97%; tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường lên 95%.

Phát triển giao thông nông thôn, bê tông hóa đạt trên 80%, đường huyện có nhựa, bê tông hóa đạt trên 90%; phát triển kiên cố hóa kênh mương loại III đạt trên 70%.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 tăng ít nhất 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ giảm nghèo bình quân 2-2,5 lần/năm; riêng các huyện nghèo giảm bình quân 3,5-4%/năm. Tỷ lệ người dân nông thôn tham gia BHYT đạt 100%.

Đến 2025 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 09 huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc VN và đoàn thể chính trị- xã hội các cấp tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; Tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM gắn với đô thị hóa nông thôn, phù hợp với yêu cầu và điều kiện trong giai đoạn mới; Tổ chức tổng kết, đánh giá các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ giảm nghèo, các chính sách ASXH, phát triển kinh tế ở nông thôn, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; Xây dựng, cụ thể hóa các kịch bản ứng phó tác động của biến đổi khí hậu.

TH

Lượt xem:  76 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 131 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/