hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tiếp tục thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh (21/05/2020)
UBND tỉnh ban hành công văn số 2705/UBND-KTN ngày 20/5/2020 yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Đại Lộc và Núi Thành triển khai thực hiện một số nội dung nhằm thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đối với các xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 thực hiện theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó các xã, thôn khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã hoàn thành Chương trình 135 thì được tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư của Chương trình 135 đến hết năm ban hành Quyết định phê duyệt. Từ năm tiếp theo các xã, thôn này không thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn các xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 vẫn tiếp tục triển khai thực hiện; trừ hỗ trợ, đầu tư từ Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, sáp nhập, đổi tên: Việc áp dụng các chế độ chính sách đặc thù, thực hiện theo quy định tại điểm a, mục 8, phần III của Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ, cụ thể: “đối với các chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ thì tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành (sau khi sắp xếp) được áp dụng chính sách đặc thù cao nhất của một trong các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước khi sắp xếp (ví dụ: Trước sáp nhập xã A là xã khu vực III, xã B là xã khu vực II; 02 xã A và B sáp nhập với nhau có tên mới là xã C. Như vậy xã C được hưởng chế độ chính sách đặc thù theo quy định khu vực III). Thời hạn được hưởng chính sách đặc thù kể từ ngày 01/02/2020 (ngày Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 31/12/2021”. Trong thời gian này, UBND các huyện: Nông Sơn, Hiệp Đức trên cơ sở quy định của pháp luật chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện, tổ chức rà soát, tổng hợp các chính sách đặc thù được thụ hưởng và có văn bản báo cáo Ban Dân tộc tỉnh, tổng hợp, phối hợp với các Sở, ngành liên tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo Uỷ ban Dân tộc và các Bộ, ngành Trung ương để xem xét, xác định các chính sách đặc thù cho đơn vị hành chính mới theo quy định.

Kể từ ngày 01/01/2022, các chính sách đặc thù của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đó thực hiện theo quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  22 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 131 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/