hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Hỗ trợ thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển HTX (18/09/2019)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cấp kinh phí hơn 300 triệu đồng, từ nguồn kinh tế chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 cho huyện Núi Thành, thị xã Điện Bàn để thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

Cụ thể, UBND tỉnh cấp cho thị xã Điện Bàn hơn 290 triệu đồng; huyện Núi Thành hơn 38 triệu đồng để thực hiện các nội dung sau: Hỗ trợ cán bộ chủ chốt HTX nghỉ việc; hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã: Điện Bàn, Núi Thành chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc thẩm tra, xác nhận khối lượng hoàn thành dự án, giải ngân kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ dự án theo quy định tại Công văn số 3748/UBND-KTTH ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan. Đồng thời báo cáo Liên minh Hợp tác xã tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra các hồ sơ, thủ tục và kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định và công khai đến Đại hội xã viên các Hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn các Hợp tác xã hạch toán nguồn ngân sách, ghi tăng tài sản vốn ngân sách đối với phần đầu tư hình thành tài sản cố định; kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện và các vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí nêu trên cho các Hợp tác xã để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

TH

Lượt xem:  254 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 113 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 110
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/