hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (12/07/2019)
Để xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trong Chương trình nông thôn mới, ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4047/UBND-KTTH yêu cầu các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung.

Ảnh minh hoạ.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chưa ưu tiên sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm 2018 ngân sách tỉnh hỗ trợ để xử lý dứt điểm nợ cấp xã trong Chương trình NTM theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời yêu cầu các địa phương phải lồng ghép, bố trí kinh phí từ ngân sách cấp huyện để xử lý dứt điểm nợ khối lượng cấp xã thực hiện Chương trình nông thôn mới trước tháng 10 năm 2019 (thay cho phần chưa ưu tiên từ nguồn cải cách tiền lương năm 2018 ngân sách tỉnh đã hỗ trợ để thanh toán nợ cho cấp xã, trong đó ưu tiên bố trí cho xã đã đạt chuẩn NTM và xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019-2020 để xử lý nợ theo cam kết khi lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM).

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Phú Ninh, Nông Sơn, Tây Giang khẩn trương phân bổ, chỉ đạo thanh toán dứt điểm nguồn cải cách tiền lương năm 2018 ngân sách tỉnh hỗ trợ còn lại chưa phân bổ theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, chủ đầu tư các công trình được giao vốn trực tiếp từ Chương trình NTM khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành, để có cơ sở bố trí vốn thanh toán phần nợ ngân sách nhà nước theo quy định; phấn đấu xử lý dứt điểm nợ khối lượng cấp huyện, xã đối với các công trình đã đầu tư giai đoạn 2016-2018 trước tháng 12/2019; đến năm 2020 không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản mới không có khả năng thanh toán. Đối với công trình có huy động sự đóng góp của nhân dân, đề nghị UBND các địa phương vận động bằng hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện tham gia theo tỷ lệ quy định của HĐND các cấp; chú ý hướng dẫn các xã quyết toán phần đóng góp của nhân dân theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7080/UBND-KTTH ngày 15/12/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường công tác hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương trong việc lập thủ tục, hồ sơ khai thác quỹ đất để có nguồn xử lý nợ khối lượng theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra việc bố trí vốn đối ứng, công tác thi công, quyết toán dự án hoàn thành và xử lý nợ đọng trong Chương trình NTM của các địa phương; tập trung kiểm tra việc thực hiện cam kết trả nợ khối lượng ở các xã đã đạt chuẩn NTM để báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo; trong đó chú ý tham mưu đề xuất UBND tỉnh kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu chưa xử lý xong nợ đọng theo cam kết hoặc để phát sinh nợ đọng trong Chương trình NTM trái quy định, không có khả năng thanh toán./.

Thùy Dung

Lượt xem:  220 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/