hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tam Kỳ triển khai phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (23/11/2023)
Ngày 23/11, UBND TP. Tam Kỳ ban hành kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến năm 2025.

Xây dựng Địa đạo Kỳ Anh – Bãi sậy sông Đầm thành điểm du lịch hấp dẫn, tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho cộng đồng người dân.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn Tam Kỳ gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị và phát triển bền vững.

Phát triển hệ thống điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng, hấp dẫn, chất lượng, có khả năng cạnh tranh cao của thành phố đáp ứng nhu cầu thị trường; thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp nông thôn trong hoạt động du lịch.

Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng và hoàn thiện sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với “Làng Nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh”. Xây dựng quy hoạch tuyến du lịch đường sông (sông Trường Giang, sông Tam Kỳ, sông Bàn Thạch, sông Đầm) kết nối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố. Xây dựng thí điểm mô hình về phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng du lịch xanh, bền vững; đồng thời xây dựng mô hình chuỗi liên kết du lịch nông thôn, du lịch nhà vườn có sự tham gia của các chủ thể Nông dân – Hợp tác xã – Hộ kinh doanh – Doanh nghiệp tại Làng du lịch cộng đồng Cà Ban, xã Tam Ngọc.

Xây dựng Địa đạo Kỳ Anh – Bãi sậy sông Đầm thành điểm du lịch hấp dẫn, tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho cộng đồng người dân. Hoàn thiện nhà trưng bày và trình diễn sản phẩm nghề truyền thống chiếu cói Thạch Tân. Phát huy giá trị truyền thống, bước đầu khai thác, phát triển loại hình du lịch tìm hiểu lịch sử (Địa đạo Ngọc Mỹ, Khu lăng mộ các sỹ phu yêu nước - Xã Tam Phú) gắn với sản phẩm làng nghề Hến Tân Phú – xã Tam Phú.

Đẩy mạnh du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; phấn đấu các điểm du lịch nông thôn được công nhận được số hóa, kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số và được ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

Duy trì và tổ chức mới các hoạt động thể thao gắn với du lịch: giải Marathon Tam Kỳ Discovery, giải Marathon biển Tam Kỳ - Cùng AIA chào ngày mới, giải chạy “Khám phá Địa đạo Kỳ Anh – Bãi Sậy sông Đầm”,… và các hoạt động thể thao mang tầm quốc gia, quốc tế.

Nâng tầm quy mô tổ chức Lễ hội Cầu Ngư tại xã Tam Thanh và tổ chức Lễ hội Muối - Mắm khu vực duyên hải miền Trung tại Tam Thanh. Tiếp tục bồi đắp sản phẩm nghệ thuật tại điểm “Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh”; duy trì mô hình “Làng không rác” tại xã Tam Thanh và phát triển mô hình này tại các xã trên địa bàn thành phố.

Ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch (tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch nông thôn ở 04 xã: Tam Ngọc, Tam Thanh, Tam Thăn và Tam Phú). Xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật vào bản đồ số tỉnh Quảng Nam các sản phẩm du lịch đã được công nhận. Đồng thời, ra mắt Bản đồ số du lịch 1 chạm thành phố Tam Kỳ bằng công nghệ thực tế ảo VR360.

Tiếp tục sưu tầm, tổng hợp, sáng tác mới các làn điệu dân ca, hô hát Bài Chòi, hát Bả trạo,… để phục vụ cho các hoạt động lễ hội, du lịch trên địa bàn thành phố. Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được quảng bá, 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong giao dịch.

Kế hoạch đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; trong đó tăng cường liên kết hợp tác về phát triển du lịch nông thôn; tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin và phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực liên quan nhằm triển khai hoạt động phát triển du lịch nông thôn đồng bộ và hiệu quả; huy động sự hỗ trợ về kỹ thuật, nguồn lực triển khai của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các dự án, chương trình du lịch nông thôn gắn với cộng đồng.

Tổng kinh phí thực hiện hơn 40 tỷ đồng; trong đó: ngân sách tỉnh 640 triệu đồng, ngân sách thành phố 38.385 triệu đồng, còn lại từ nguồn xã hội hóa.

 

Lê Thu

Lượt xem:  170 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 80
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com