hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Phú Ninh hỗ trợ 745 hộ nghèo xây chòi/phòng trú bão (16/11/2023)
UBND huyện Phú Ninh cho biết, trong giai đoạn 2023 - 2025, địa phương phê duyệt danh sách 745 hộ gia đình đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ lụt trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 32 ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh (gồm các đối tượng ở vùng bão, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh neo đơn, khuyết tật, già yếu).

Năm 2023, trong 54 hộ gia đình được UBND huyện Phú Ninh phê duyệt danh sách quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ lụt; đến nay đã có 37 hộ được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Số hộ còn lại đang xây dựng hoàn thiện.

Được biết, ngày 5/7/2023, HĐND huyện Phú Ninh ban hành Nghị quyết số 14 về phương án sử dụng nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình khó khăn xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ lụt trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. Những hộ này có tên trong danh sách đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 32 ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh.

Theo đó, mức hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số: 5 triệu đồng/hộ. Hộ khó khăn 3 triệu đồng/hộ. Không hỗ trợ đối với những hộ có tổng mức xây dựng từ 20 triệu đồng trở xuống và những hộ được lồng ghép hỗ trợ từ các nguồn hợp pháp khác mà tổng mức hỗ trợ lồng ghép đã đảm bảo kinh phí xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ lụt.

 

Lê Thu

Lượt xem:  38 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 80
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com