hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (30/05/2023)
Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở, Ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Theo kết quả báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, bình quân chung tiêu chí đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025 là 14,03 tiêu chí/xã, tăng 0,25 tiêu chí/xã so với năm 2022; có 20 xã duy trì đạt chuẩn 19 tiêu chí (gồm 14 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM và 6 xã đang trình hồ sơ công nhận đạt chuẩn năm 2022), 104 xã không đảm bảo duy trì đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới. Các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn năm 2022 đang trong quá trình thẩm định, đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn. Thi NTM năm 2023, Hội đồng chấm thi tỉnh đang triển khai chấm thi để thống nhất kết quả trình Ban Tổ chức cuộc thi quyết định khen thưởng và tổng kết trong tháng 6/2023.

Công tác phân bổ nguồn vốn, lập các thủ tục đầu tư ở các địa phương thực hiện chậm; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn NTM năm 2022 chuyển sang đạt 52,52% và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn NTM kế hoạch năm 2023 rất chậm, mới đạt 02%.

Tiến độ, kết quả xây dựng NTM còn nhiều tồn tại, hạn chế, các địa phương chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện; các xã đạt chuẩn NTM không đảm bảo duy trì, nâng chuẩn; các thôn NTM chậm được phê duyệt phương án; chậm phân bổ, lập các hồ sơ thủ tục liên quan để thực hiện và giải ngân nguồn vốn. Bên cạnh đó còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ, hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn biểu dương, đánh giá cao công tác tham mưu chuẩn bị nội dung họp của cơ quan tham mưu; đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình NTM ở các địa phương rất chậm, còn nhiều tồn tại, hạn chế cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, tháo gỡ; sớm xây dựng kế hoạch duy trì, nâng chuẩn trên địa bàn tỉnh; hoàn thành sớm công nhận xã NTM năm 2022 và cuộc thi Vườn - Tường - Đường đẹp và Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả năm 2023 đảm bảo thực chất, hiệu quả; công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch hoàn thành trong năm 2023; rà soát nội dung còn vướng mắc tiếp tục đề xuất Trung ương giải quyết theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu tập trung phân bổ, tổ chức thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đảm bảo theo kế hoạch, kiểm điểm nghiêm địa phương, đơn vị chậm giải ngân, bị thu hồi nguồn vốn giao; tăng cường đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp tốt với địa phương, đơn vị trong thực hiện Chương trình; củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ và địa phương đứng điểm phù hợp đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, tuân thủ nghiêm quy chế hoạt động, nhất là công tác báo cáo thường xuyên tiến độ thực hiện theo nhiệm vụ được giao; đồng chí Trần Anh Tuấn nhấn mạnh cần phải đưa nhiệm vụ, kết quả xây dựng NTM vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm đối với các địa phương, đơn vị./.

 

V.U Khue

Lượt xem:  167 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 184 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 120 150 180
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com