hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Quảng Nam tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn mới (15/05/2023)
Xác định, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của chương trình xây dựng NTM, thời gian qua, Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp, xây dựng mới hệ thống đường, trường, trạm nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; đồng thời tạo tiền đề để phát triển các lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ, du lịch…

Trong năm 2022, từ nguồn vốn Chương trình NTM, toàn tỉnh đã bê tông hóa hơn 81 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và hơn 19 cầu, cống thoát nước các loại; xây dựng 62 công trình thủy lợi; đầu tư 21 công trình điện chiếu sáng; xây dựng, sửa chữa 33 công trình trường học các cấp; xây dựng mới và nâng cấp 04 nhà văn hóa xã, 15 khu thể thao xã, 55 nhà văn hóa thôn, 20 khu thể thao thôn và 32 điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; có 03 chợ được đầu tư xây mới và cải tạo, nâng cấp; 16 đài truyền thanh ứng dụng CNTT. Ngoài ra, đã lồng ghép từ 02 Chương trình MTQG còn lại để lồng ghép đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, góp phần nâng cao bộ mặt hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn, trong đó có 136 xã đạt tiêu chí giao thông, 180 xã đạt tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai, 181 xã đạt tiêu chí điện, 144 xã đạt tiêu chí trường học, 134 xã đạt tiêu chí cơ sở VCVH, 183 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 159 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông, 153 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư. Với những kết quả đạt được đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

 

 

Dương Oanh

Lượt xem:  146 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 184 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 120 150 180
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com