hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Họp về tình hình xã NTM duy trì chuẩn và xử lý nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới (25/04/2023)
Chiều ngày 24/4, Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe các ngành báo cáo về kinh phí thực hiện duy trì, giữ chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn NTM và giải quyết nợ xây dựng cơ bản NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo, trong 118 xã đã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí cũ thì có 98 xã chưa duy trì chuẩn theo Bộ Tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025. Các tiêu chí chưa duy trì chuẩn chủ yếu rơi vào các tiêu chí có nhiều chỉ tiêu tăng thêm, như: tiêu chí giao thông thì chỉ tiêu 2.2 về đường trục thôn từ 70% giai đoạn trước, giai đoạn này tăng lên 100%; tiêu chí hộ nghèo thì chuẩn nghèo tăng lên và tính luôn tỷ lệ cận nghèo đa chiều; tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn có 03 chỉ tiêu tăng thêm; tiêu chí 15 có chỉ tiêu tăng thêm là tỷ lệ người dân có sổ khám chữa bệnh điện tử; tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm có 04 chỉ tiêu tăng thêm; tiêu chí quốc phòng và an ninh do một số địa phương có xảy ra các vụ án nghiêm trọng…

Ngoài ra, đối với các xã miền núi cao đã đạt chuẩn NTM thì sẽ không được đánh giá tiêu chí NTM ở khu vực 1 (như khu vực miền núi phía Bắc) mà phải đánh giá theo tiêu chí ở khu vực 2 (khu vực duyên hải Nam Trung bộ) nên khó đạt chuẩn; bên cạnh đó, hoạt động thông tin tuyên truyền còn thiếu tính sáng tạo nên chưa được phát huy vai trò chủ thể của dân ở một số nơi.

Về tình hình nợ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là: 191.718 triệu đồng, gồm: Ngân sách trung ương, tỉnh không nợ; ngân sách cấp huyện nợ: 126.139 triệu đồng; xã và nguồn khác nợ: 65.579 triệu đồng. Việc nợ chưa được xử lý là do nguồn thu các huyện còn hạn chế, nợ xã phải chờ vào khai thác quỹ đất; tuy nhiên việc khai thác quỹ đất hiện nay còn khó khăn nên chưa cân đối trả nợ theo như kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính khi xuất hiện nguồn vốn thì cân đối tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét; đồng thời, yêu cầu địa phương phải chủ động thực hiện dứt điểm quyết toán công trình, tính toán cân đối bố trí nguồn lực xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình NTM giai đoạn 2016 – 2020 thuộc cấp mình.

Ngoài ra, yêu cầu Văn phòng Điều phối NTM tỉnh rà soát lại cụ thể chỉ tiêu, tiêu chí của 118 xã chưa duy trì chuẩn, từ đó xác định khối lượng cần thực hiện duy trì chuẩn để có giải pháp chỉ đạo, xử lý.

 

TTr

Lượt xem:  191 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 183 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 150 180
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com