hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đề xuất hỗ trợ HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ (29/05/2023)
Hội LHPN Quảng Nam đang lấy ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến 2023” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu của kế hoạch hướng tới là: Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX. Phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo cơ hội việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 23 HTX, 10 tổ hợp tác (THT), tổ liên kết do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Hỗ trợ cho 250 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100 lao động nữ trong tổ hợp tác, tổ liên kết có việc làm ổn định. 100% nữ quản lý của HTX (Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị HTX; Giảm đốc, Tổng Giám đốc HTX, thành viên Ban kiểm soát) được đào tạo, bồi dưỡng. nâng cao năng lực quán trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; Tập huấn cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 05 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo cơ hội việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ); tạo việc làm mới cho 70 lao động nữ. 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX. 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn; ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX.

Đến năm 2030, củng cổ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 45 HTX, 20 tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 300 thành viên, lao động nữ trong HTX, 200 lao động nữ trong THT. 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX. + Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 15 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn ít nhất 95% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX…

 

Trần Hiền

Lượt xem:  108 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 184 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 120 150 180
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com