hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam (17/02/2023)
Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch công tác năm 2023.

Nội dung chương trình công tác năm nêu rõ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của các Chương trình MTQG giai đoạn năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là năm gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện do đây là năm bắt đầu triển khai nhiều cơ chế, chính sách, các chỉ tiêu và tiêu chí mới đều tăng thêm so với giai đoạn trước. Do vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực, chủ động thực hiện các giải pháp, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phân công, có kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện các Chương trình MTQG đối với cấp huyện, xã được phân công phụ trách đứng điểm theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra trong các Chương trình.

Tập trung thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG; đảm bảo phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp tổ chức quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG.

Huy động tối đa nguồn lực cho việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022; tiếp tục ưu tiên, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng cho các địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người nghèo; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền và hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025.

 

TH

Lượt xem:  111 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/