hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đoàn Thanh niên với công tác giảm nghèo bền vững (22/04/2021)
Trong những năm qua, việc tập trung hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên nghèo có cuộc sống ổn định được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Nam. Với các giải pháp hiệu quả, thiết thực, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã giúp nhiều thanh niên vươn lên thoát nghèo bền vững, đáng chú ý, có nhiều hộ xây dựng được mô hình kinh tế gia đình phát triển, tăng thu nhập của gia đình và tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi địa phương.

Huyện đoàn Thăng Bình tổ chức trao phương tiện sinh kế cho thanh niên nghèo.

Đi lên từ những mất mát nặng nề qua các cuộc chiến tranh vệ quốc, sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, với tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, Quảng Nam chúng ta từ một tỉnh thuộc diện nghèo nhất nước đã có sự bứt phá ngoạn mục. Tuy nhiên, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có. Đáng kể là số hộ nghèo trên toàn tỉnh còn chiếm tỷ lệ khá cao. Năm 2019, trong tổng số 422.996 hộ dân trên địa bàn tỉnh có 25.650 hộ nghèo và 10.922 hộ cận nghèo. Đặc biệt, trong tổng số hộ nghèo, hộ do thanh niên làm chủ có 5.642 hộ nghèo, chiếm 21,99% tổng số hộ nghèo; 627 hộ cận nghèo, chiếm 5,74% tổng số hộ cận nghèo.

Kế thừa kết quả công tác hỗ trợ giảm nghèo của giai đoạn trước, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến đột phá về tư duy và nhận thức, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để người dân, đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên nghèo thoát nghèo; chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh trong công tác giảm nghèo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Chương trình hành động, phong trào thi đua, các phần việc...Với quyết tâm chính trị sâu sắc của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, được sự hưởng ứng tích cực của các đối tượng thanh niên nghèo, sự chung sức của tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, chương trình hành động đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi động, rộng khắp, liên tục, ngày càng phát triển cả về chất lượng và quy mô; sớm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Các cấp bộ Đoàn đã đặt vấn đề giảm nghèo bền vững của các hộ thanh niên nghèo trong mục tiêu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN hằng năm với những chỉ tiêu cụ thể; tiến hành rà soát, nắm bắt hoàn cảnh, khảo sát nhu cầu về nghề nghiệp và việc làm của thanh niên là chủ hộ nghèo, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch đồng hành, hỗ trợ vươn lên, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương. Các giải pháp hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc khơi dậy ý thức tự lực, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên của thanh niên nghèo, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tình tương thân, lòng nhân ái, nghĩa đồng bào trong tiếp sức thanh niên nghèo mà còn hỗ trợ sinh kế, tổ chức dạy nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm, hỗ trợ tư vấn xuất khẩu lao động, chuyển giao tiến bộ KHKT gắn với xây dựng các mô hình thực nghiệm, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, khởi nghiệp lập nghiệp... Nhờ vậy, trong 05 năm vừa qua, đã có 1.602 thanh niên nghèo được đăng ký hỗ trợ, từ đó đã có 1.788 thanh niên thoát nghèo bền vững. Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định tính đúng đắn của một chủ trương thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; thể hiện vai trò và tính xung kích của tuổi trẻ toàn tỉnh trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Đối với các giải pháp hỗ trợ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra quan điểm “Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo cho thanh niên được xem là khâu quan trọng nhất trong quá trình hỗ trợ thanh niên thoát nghèo. Ưu tiên công tác hỗ trợ kiến thức kỹ năng cần thiết về nghề nghiệp, việc làm, phát triển kinh tế gia đình...” . Theo đó, công tác hỗ trợ thanh niên nghèo tham gia học nghề, đặc biệt là đào tạo nghề theo cơ chế, chính sách Nghị quyết 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được quan tâm chú trọng. Nhiều mô hình dạy nghề phù hợp với điều kiện thực tế cũng như đặc thù của thanh niên địa phương như: Ký kết biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tại địa phương thực hiện “Dạy nghề gắn với thực hành sản xuất tại các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp” nhằm tạo điều kiện cho người lao động sớm làm quen với sản phẩm và môi trường làm việc công nghiệp; “Dạy nghề lưu động” tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng cao.  Ngoài ra, phối hợp với các huyện, thị, thành đoàn và các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở đối với thanh niên, đặc biệt là thanh niên thuộc diện hộ nghèo, thanh niên dân tộc thiểu số tham gia học nghề theo nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, đã có 598 thanh niên được đào tạo nghề từ Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh, trong đó có 65 thanh niên thuộc hộ nghèo, 79 thanh niên dân tộc thiểu số, 7 thanh niên khuyết tật.

Ngoài ra, công tác hướng dẫn thanh niên tổ chức sản xuất, phát triển mô hình kinh tế được tăng cường triển khai thông qua hình thức tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng khởi nghiệp lập nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với chuyển giao mô hình phát triển sản xuất thực nghiệm và hỗ trợ vốn vay cho thanh niên nghèo. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên về lập thân lập nghiệp, quản lý chi tiêu gia đình, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc chăn nuôi, trồng trọt, kỹ thuật thu hoạch và bảo quản nông sản, đồng thời hỗ trợ thanh niên bước đầu có mô hình phát triển sản xuất gia đình.  Từ xuất phát điểm thấp, thiếu kiến thức sản xuất, kinh nghiệm làm ăn, khả năng tiếp cận thị trường chưa cao nhưng với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, những hộ thanh niên nghèo trên đã tận dụng mô hình được chuyển giao hỗ trợ, từ đó phát triển kinh tế gia đình, đồng thời thu hút thêm một số lao động nhàn rỗi tại địa phương. Đáng chú ý, có một số mô hình kinh tế của thanh niên nghèo được tổ chức Đoàn hỗ trợ xây dựng và phát triển như: trang trại nấm giải quyết lao động thường xuyên cho 02 lao động nhàn rỗi tại địa phương với mức lương khoảng từ 3,5 triệu đến 4 triệu đồng/tháng, giải quyết lao động thời vụ cho 5-10 lao động với mức thu nhập 200.000đ/ngày của anh Bùi Văn Tin (huyện Thăng Bình); mô hình trang trại chăn nuôi gà của anh Dương Ngọc Đình (Thăng Bình), Hồ Tấn Sâm (Đại Lộc); mô hình chăn nuôi gắn với trồng cây lâm nghiệp của anh Trần Văn Triều (Hiệp Đức), Alăng Vau (Tây Giang); mô hình nuôi ếch của anh Lê Anh Tuấn (Điện Bàn)...  Nhằm đa dạng hóa và mở rộng, phát triển các mô hình kinh tế, bên cạnh các mô hình do thanh niên làm chủ, mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên cũng đang từng bước được xây dựng.  Hiện nay, toàn tỉnh có 48 Hợp tác xã, 94 Tổ hợp tác do thanh niên làm chủ, 322 mô hình, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi và hơn 29 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

Công tác hỗ trợ thanh niên xuất khẩu lao động được quan tâm triển khai với nhiều kết quả khả quan. Theo đó, các giải pháp hỗ trợ thanh niên xuất khẩu lao động được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả, phù hợp với trình độ chuyên môn kỹ thuật của thanh niên. Các cơ chế, chính sách liên quan đến du học, xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài được thông tin, đăng tải trên các công cụ tuyên truyền của Đoàn, ngoài ra đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên nghèo, bộ đội xuất ngũ được quan tâm tư vấn trực tiếp với các thị trường phù hợp thông qua các hội nghị, hội thảo tư vấn chuyên đề. Mặt khác,sau khi được tư vấn và đăng ký tham gia xuất khẩu lao động, đoàn viên thanh niên được hỗ trợ học ngoại ngữ miễn phí và bồi dưỡng kỹ năng làm việc phù hợp với thị trường lao động nơi đăng ký; hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của Nghị quyết 51/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Với những thuận lợi trên, hằng năm các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh hỗ trợ hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký và xuất khẩu lao động. Đây được coi là hướng đi mới đầy tiềm năng cho thanh niên tỉnh nhà trên con đường thoát nghèo, lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong thời gian tới, để hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường sự hỗ trợ về chính sách, cơ chế, các sinh kế phù hợp, về kiến thức khoa học kỹ thuật. Đồng thời biểu dương, khen thưởng những mô hình điển hình tiên tiến; khuyến khích và tạo điều kiện để ĐVTN đi xuất khẩu lao động; vận động ĐVTN chủ động tự tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp, góp vốn và liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, xứng đáng với vai trò là lực lượng xung kích, tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuyết Hạnh

Lượt xem:  307 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/