hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng (23/04/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở theo danh sách người có công với cách mạng do UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt, trong phạm vi số lượng đăng ký đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11. Nội dung này phù hợp về trình tự triển khai thực hiện theo Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11 và đảm bảo theo kế hoạch của Nghị quyết số 11. UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về đối tượng, hình thức hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác định thứ tự ưu tiên đối tượng cần triển khai thực hiện trước trong năm 2020 theo kế hoạch vốn đã phân bổ tại Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có điều chỉnh, bổ sung so với số lượng đăng ký đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung vào cuối kỳ thực hiện Nghị quyết số 11.

Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng quy định./.

Thùy Dung

Lượt xem:  137 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 129 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 100
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/