hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững (16/10/2019)
UBND tỉnh ban hành Công văn số 6026/UBND-KGVX ngày 09/10/2019 chỉ đạo các địa phương và các ngành liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm trên 5.000 hộ nghèo và khoảng 3.000 hộ cận nghèo theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh.

1Cây cam được xác định là loại cây xóa đói giảm nghèo của đồng bào Cơ Tu.

UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương 03 huyện: Phước Sơn, Nam Trà My, Đông Giang đã tập trung chỉ đạo đạt kết quả đăng ký thoát nghèo năm 2019 so với chỉ tiêu giao tại Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Thường trực Huyện, Thị, Thành ủy, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương phối hợp, tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm nghèo bền vững phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và kết quả giảm nghèo là tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng của từng tập thể, cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương; các địa phương cần nắm chắc số lượng, danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, thường xuyên theo dõi, giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, đảm bảo việc thoát nghèo phải bền vững, không để xảy ra tình trạng tái nghèo. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2019 đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định.

Giao Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi kết quả giảm nghèo hàng năm của từng địa phương để tham mưu Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác giảm nghèo.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo, công tác rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại điểm 1, Thông báo số 177/TB-UBND ngày 17/5/2019, đảm bảo hoàn thành trước 30/11/2019; tập trung triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo, đặc biệt là giải pháp huy động, bố trí công chức, viên chức của ngành phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ nghèo để hỗ trợ giảm nghèo bền vững theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 2, Thông báo số 270/TB-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh./.

Thùy Dung

Lượt xem:  420 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/