hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tổ chức Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh (19/08/2019)
Thực hiện Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và để việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu, làm cơ sở nhân rộng và vinh danh những thôn nổi bật, tiêu biểu; UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh.

Người dân tích cực tham gia xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện, vinh danh các thôn có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM) trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh việc xây dựng KDCNTMKM trở thành một phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; xây dựng các KDCNTMKM trở thành những “Làng quê đáng sống”.

Tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã, bảo đảm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Chương trình NTM) đạt hiệu quả cao và bền vững hơn.

Lựa chọn được các thôn tiêu biểu, điển hình nhất trong thực hiện xây dựng KDCNTMKM trên địa bàn tỉnh để làm điểm và tiếp tục nhân rộng trong thời gian đến. Các KDCNTMKM đạt chuẩn là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng thành công “Xã NTM nâng cao” và “Xã NTM kiểu mẫu”.

Đối tượng tham là là tất cả các thôn đang triển khai Phương án xây dựng KDCNTMKM đã được UBND cấp huyện phê duyệt được tham gia đăng ký dự thi (bao gồm: Thôn đã đạt chuẩn và thôn chưa đạt chuẩn nhưng có nhiều thành tích nổi bật, vượt trội trong thực hiện các tiêu chí KDCNTMKM) và các thôn ở các xã bãi ngang ven biển thuộc phạm vi Đề án thôn khó khăn theo Kế hoạch số 7627/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, tại các điểm xã tiến hành khảo sát thực trạng, chọn từ 01 đến 02 thôn nổi bật nhất đăng ký với UBND cấp huyện để tham gia cuộc thi KDCNTMKM. Trong đó, yêu cầu các xã đã đạt chuẩn NTM phải đăng ký ít nhất 01 thôn để tham gia dự thi cấp huyện.

Trên cơ sở đề xuất của UBND xã, tổ chức Cuộc thi cấp huyện, trên cơ sở đó rà soát, chọn tối đa 02 thôn tiêu biểu nhất, có thành tích cao nhất trong Cuộc thi cấp huyện để đăng ký dự thi cấp tỉnh, trường hợp huyện chưa có nhiều KDCNTMKM, thì cần tập trung chỉ đạo thôn tiêu biểu nhất để bảo đảm mỗi huyện có ít nhất 01 thôn đăng ký tham gia dự thi cấp tỉnh. Riêng thị xã Điện Bàn, phong trào xây dựng KDCNTMKM đang được đẩy mạnh nên được chọn tối đa 05 thôn để dự thi cấp tỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện, UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức cuộc thi để tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, gồm các phần: Kiểm tra hồ sơ, chấm điểm các tiêu chí KDCNTMKM theo thang điểm tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Kế hoạch này; Chiếu phóng sự video clip, hình ảnh về kết quả thực hiện của thôn (không quá 15 phút) để tổ chức đánh giá; trong đó yêu cầu video clip cần thể hiện cho được cảnh quan môi trường, những nét nổi bật, sáng tạo trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của thôn; Thuyết trình của thôn (không quá 10 phút); Kiểm tra thực tế (nếu cần).

Về thời gian thi: UBND xã rà soát các KDCNTMKM trên địa bàn, chọn 1-2 thôn tốt nhất để có văn bản đăng ký dự thi cấp huyện, gửi về UBND cấp huyện (qua Văn phòng Điều phối NTM cấp huyện). Thời gian UBND cấp huyện đăng ký và nộp hồ sơ tham gia dự thi về UBND tỉnh (nộp qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh): Trước ngày 30/6/2020. Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trong quý III năm 2020. Chi tiết Kế hoạch, thời gian thi giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi ban hành để tổ chức thực hiện. Hoàn thành cuộc thi trước tháng 9/2020 để tổ chức đánh giá, nhân rộng sau năm 2020.

Được biết, tổng giải thưởng thi cấp tỉnh: 11 giải. Trong đó, 01 giải Nhất: 200 triệu đồng; 02 giải Nhì: 140 triệu đồng; 03 giải Ba: 100 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích: 60 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng phụ:  Thôn có đường giao thông, đường hoa đẹp nhất; Thôn có nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ/vườn mẫu hiệu quả nhất; Thôn có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp nhất; Thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm nghèo nhanh nhất (tỉ lệ hộ nghèo lúc lập hồ sơ tham gia dự thi so với tỉ lệ hộ nghèo lúc mới triển khai xây dựng KDCNTMKM); Thôn có mức độ tăng thu nhập cao nhất (thu nhập bình quân/người/năm lúc lập hồ sơ tham gia dự thi so với thu nhập bình quân/người/năm lúc mới triển khai xây dựng KDCNTMKM).

Đối với thôn có nhiều thành tích cao và được cùng lúc nhiều giải thưởng thì chỉ được nhận giải thưởng cao nhất, thôn xếp liền kề sẽ được xét nhận giải.

Thúy Hằng

Lượt xem:  319 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 108 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/