hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đẩy mạnh hỗ trợ các xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững (23/07/2019)
Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, có ít nhất 50% số thôn thuộc phạm vi Đề án thôn khó khăn đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo Kế hoạch số 7627/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh đã đề ra, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4238/UBND-KTN yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và các địa phương liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ các xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Chương trình NTM và Đề án thôn khó khăn; trong đó tập trung tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ được “vai trò chủ thể” trong việc thực hiện Chương trình. Khẩn trương xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn các nội dung của Chương trình NTM và Đề án thôn khó khăn cho Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xã và Ban Phát triển thôn ở các xã, nhất là các xã trong phạm vi thực hiện Đề án thôn khó khăn. Phấn đấu 100% thành viên Ban Phát triển thôn và người có uy tín trong cộng đồng được bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng phát triển cộng đồng. Phân công trách nhiệm cho các Phòng, ban phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí thôn NTM để hỗ trợ, hướng dẫn các xã, thôn thực hiện. Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã triển khai thực hiện Chương trình NTM và Đề án thôn khó khăn, trong đó chú trọng hướng dẫn, giúp các xã, thôn nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn thôn NTM vào năm 2020 để thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã rà soát, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thực hiện tiêu chí thôn NTM cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó cần rà soát, đánh giá kỹ để chọn danh sách các thôn phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2020 nhằm ưu tiên chỉ đạo đạt mục tiêu đề ra; chú trọng ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các thôn nằm trong Đề án thôn khó khăn. Phấn đấu đến năm 2020, các thôn nằm trong phạm vi Đề án thôn khó khăn đạt chuẩn tiêu chí cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định.

Chỉ đạo UBND các xã tiếp tục thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý cấp xã, Ban Phát triển thôn, bố trí cán bộ chuyên trách NTM theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động để triển khai hiệu quả Đề án thôn khó khăn trên địa bàn, trong đó cần phát huy vai trò của Phó Bí thư Đảng ủy xã do cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường ở những xã biên giới.

Tham mưu Huyện ủy bổ sung mục tiêu phấn đấu và giải pháp thực hiện Đề án thôn khó khăn vào nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy để chỉ đạo triển khai thực hiện giai đoạn 2019-2020; ban hành văn bản chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia xây dựng thôn đạt chuẩn NTM; tham mưu trình HĐND cấp huyện bố trí thêm kinh phí từ ngân sách huyện để thực hiện xây dựng thôn đạt chuẩn NTM ngoài kinh phí ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Khẩn trương rà soát các thôn tại các xã miền núi cao, xã bãi ngang ven biển và hải đảo còn lại (ngoài phạm vi Đề án thôn khó khăn) để đăng ký mỗi xã 01 thôn thuận lợi nhất để chỉ đạo điểm, theo chủ trương của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại Quyết định số 18/QĐ-BCĐ ngày 22/02/2019; báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 31/7/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, thống nhất phê duyệt danh sách thôn mở rộnglàm cơ sở hỗ trợ nguồn lực thực hiện.

Các Sở, Ban, ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án thôn khó khăn theo các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 7627/KH-UBND ngày 28/12/2018, trong đó kế hoạch cần chi tiết đến các xã, thôn thuộc phạm vi Đề án thôn khó khăn; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  388 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/