hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 (02/01/2019)
Ngày 27/12/2018, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ban hành Công văn số 112/BCĐ-KTN chỉ đạo rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, với các nội dung chính như sau:

Các Sở, Ban, ngành liên quan, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn, đảm bảo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đối với xã được xét, công nhận đạt chuẩn phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh và các quy định hiện hành có liên quan; trong đó, chú trọng đánh giá kỹ các tiêu chí trọng tâm như: thu nhập, tổ chức sản xuất, văn hóa, môi trường,... Việc tự đánh giá, thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; tuyệt đối không vì thành tích mà bỏ qua hoặc làm tắt các bước đã quy định. Tuyệt đối không xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã có nợ đọng xây dựng cơ bản trong nông thôn mới.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận các cấp tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo thực chất, khách quan, công khai, minh bạch, không chạy theo thành tích và mang hiệu quả thiết thực cho đời sống người dân nông thôn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với việc xây dựng nông thôn mới./.

Tường Minh

Lượt xem:  409 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/