hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh (19/12/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch 7332/KH-UBND ngày 14/12/2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mục đích kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy lợi, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thủy lợi. Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, Ban, ngành và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, các nội dung triển khai, gồm: tổ chức thông tin, tuyên truyền về Luật Thủy lợi trên các phương tiện truyền thông; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy lợi; rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Thủy lợi; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người tham gia hoạt động thủy lợi.

Để triển khai đạt kết quả đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao tại mục II Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả; căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện và hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra. Hằng năm (trước ngày 20/12), báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp; báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Chương trình, tài liệu phổ biến, tuyên truyền Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm 1, mục II, Kế hoạch này.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thủy lợi.

Thùy Dung

Lượt xem:  414 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/