hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (12/03/2018)
Bộ Công Thương ban hành văn bản yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), ngăn chặn, hạn chế tối đa các vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh LPG, góp phần ổn định thị trường kinh doanh LPG.

Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-BCT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh LPG, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn, phòng, chống cháy nổ thì xem xét, đình chỉ hoạt động, thu hồi hoặc tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường và các đơn vị liên quan phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ đối với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối, tổng đại lý và đại lý kinh doanh LPG, cửa hàng bán LPG chai, trạm nạp, trạm cấp LPG, cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG. Phối hợp với lực lượng Công an rà soát, kiểm tra các trạm chiết nạp LPG, kho chứa chai LPG có dấu hiệu vi phạm. Kiên quyết xóa bỏ các trạm sang chiết, nạp LPG trái phép, các điểm kinh doanh chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, xử lý nghiêm khắc, kịp thời mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Những vụ việc vi phạm nghiêm trọng phải chuyển cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng và chính quyền địa phương các cấp triển khai mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh LPG cho các tổ chức, cá nhân tại địa phương. Công bố  công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong kinh doanh LPG để người tiêu dùng biết, giám sát, tự bảo vệ mình. Chỉ đạo xử lý kịp thời đối với các thông tin phản ánh của cơ quan truyền thông liên quan đến các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng…/.

Thùy Dung

Lượt xem:  137 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay