hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Gần 41 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn (10/01/2018)
Chiều 9/1, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2017, có gần 41 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ cho 19.162 hộ thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm cho 1.580 lao động, xây dựng được hơn 21 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, giúp hơn 2 nghìn lượt học sinh sinh viên vay vốn học tập trong năm, xây dựng 914 ngôi nhà ở cho người nghèo, trong đó có 49  ngôi nhà tránh lũ…

Tuy nhiên, một số chương trình tín dụng chưa có vốn để đáp ứng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng như: Chương trình cho vay hỗ trợ và tạo việc làm theo Nghị định 61, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100, cũng như điều kiện để triển khai chương trình tín dụng theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP chưa đảm bảo. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện các cấp trong năm có được chú trọng thực hiện, nhưng vẫn còn dồn vào những tháng cuối năm, nên hiệu quả chưa cao. Một số thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND cấp xã chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ được phân công, ít tham gia các cuộc họp giao ban tại Điểm giao dịch xã.

Hội nghị cũng đã đề ra các mục tiêu phấn đấu trong năm 2018 như: Phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng từ 8-10%, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách; tiếp tục giữ vững và duy trì chất lượng tín dụng một cách ổn định, bền vững; tỷ lệ thu lãi đạt từ 98% trở lên số lãi phải thu năm 2018, tập trung xử lý tốt những món vay không hoạt động từ 3 tháng trở lên; hoàn thành các chỉ tiêu huy động vốn được TW giao, trong đó tập trung làm tốt việc vận động hộ vay tham gia tiết kiệm qua tổ đều hằng háng để tích lũy trả nợ;…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh nhấn mạnh, hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, đặc biệt là chương tình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, anh ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, đồng chí đề nghị cần bám sát nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và kế hoạch tín dụng của ngành giao để chủ động thực hiện tốt việc đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp giữ vững chất lượng tín dụng một cách ổn định, bền vững./.

Thùy Dung

Lượt xem:  111 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay