hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Quảng Nam có hơn 739 nghìn lao động có việc làm trong độ tuổi (10/01/2018)
Sáng nay 9/1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu thập cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động năm 2017.

Quảng Nam có hơn 739 nghìn lao động có việc làm trong độ tuổi, trong đó tỷ lệ nam chiếm 54,5%

Theo báo cáo kết quả điều tra, cập nhật thông tin lao động năm 2017, lực lượng lao động tỉnh Quảng Nam gần 851 nghìn người, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 73,4% (thấp hơn tỷ lệ tham gia lực lượng lao động bình quân của toàn quốc là 3,35%). Trong đó, khu vực thành thị gần 188 nghìn người, chiếm 22,08%; khu vực nông thôn hơn 663 nghìn người, chiếm gần 77,92%.

Trong năm qua, toàn tỉnh có hơn 739 nghìn lao động có việc làm trong độ tuổi, trong đó tỷ lệ nam chiếm 54,5%; nhóm tuổi có việc làm cao nhất từ 25 – 29. Tỷ lệ lao động có việc làm trong độ tuổi chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ hơn 39,6%. Các địa phương có tỷ lệ lao động qua đào tạo cao như: huyện Núi Thành, thị xã Điện Bàn và TP Tam Kỳ, tỷ lệ lao động có việc làm ở các huyện Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My chỉ chiếm từ 14 – 16%.

Kết quả điều tra, cập nhật thông tin lao động năm 2017 cũng cho thấy, toàn tỉnh hiện có 2.946 doanh nghiệp với 130.770 lao động, trong đó 4,5% doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp chiếm 38,5% và dịch vụ hơn 56,8%.

Năm 2018, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ hướng dẫn các địa phương sử dụng thông tin thị trường lao động này để phục vụ xây dựng các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội; lập hồ sơ đánh giá, thẩm định các tiêu chí có liên quan trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình cập nhật, báo cáo thông tin thị trường lao động; tập trung rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin thị trường lao động năm 2018, nhất là về tình trạng việc làm, chuyên môn của lực lượng lao động.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng số lượng lao động có việc làm theo hướng bền vững, chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý, đảm bảo chất lượng nguồn lao động phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Linh Chi

Lượt xem:  140 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay