hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 (13/11/2017)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm. Các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 sẽ được tổ chức trong tháng 2 và tháng 3, trong đó các hoạt động chủ yếu tập trung thực hiện từ ngày 10-20/3/2018, với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh – Tiêu dùng bền vững”.

Cùng với đầy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, và các Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… trên các phương tiện thông tin đại chúng, sẽ có nhiều hoạt động mittinh, diễu hành, hội nghị được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 sẽ được tổ chức tại TP.Tam Kỳ, thời gian dự kiến lúc 07h00 ngày 15/3/2018. Ngay sau lễ phát động sẽ tổ chức diễu hành tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên các tuyến đường chính của thành phố.

Tại thị xã Điện Bàn sẽ tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào ngày 17/3/2018. Hội nghị sẽ tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời tổ chức cho doanh nghiệp trao đổi, tư vấn về sản phẩm, dịch vụ của mình đến người tiêu dùng.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam với các hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là doanh nghiệp và người tiêu dùng, coi đây là điểm nhấn trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động được tổ chức phải bảo đảm mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Các hoạt động phải được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã với nhiều nội dung, hoạt động ý nghĩa nhưng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

 

Linh Chi

Lượt xem:  286 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay