hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ (13/11/2017)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 9/11/2017 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam được ban hành gồm có 5 chương và 24 điều quy định về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý (sau đây viết tắt là CDĐL) “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam (Những nội dung về quản lý và sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sâm củ không nêu trong Quy chế này thì áp dụng theo Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan) và Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng CDĐL "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam.

Quy chế được ban hành nhằm đảm bảo quyền sử dụng CDĐL hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sử dụng; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép CDĐL "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam theo quy định của pháp luật. Đảm bảo sản phẩm sâm củ mang CDĐL "Ngọc Linh" đáp ứng các điều kiện quy định về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, giữ gìn và phát triển uy tín của CDĐL "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sâm Ngọc Linh nhằm nâng cao hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm sâm Ngọc Linh trên thị trường; đồng thời, đảm bảo cho người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm có chất lượng và nguồn gốc địa lý như đã được bảo hộ.

Quy chế quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm quản lý, chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ; Quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Điều kiện được cấp quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Hồ sơ đăng ký cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Quy trình đánh giá cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Quy trình gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Quy trình cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực và thu hồi quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ; Điều kiện sản phẩm sâm củ được dán tem CDĐL “Ngọc Linh”; Quy trình quản lý, sử dụng tem, logo CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ…

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, hướng dẫn thực hiện quy chế; Các Sở, Ban, ngành, Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My Quảng Nam, UBND huyện Nam Trà My, các tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sâm củ mang CDĐL “Ngọc Linh” có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc quản lý, bảo vệ, duy trì và phát triển danh tiếng, uy tín của CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ trên thị trường trong, ngoài nước. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Thùy Dung

Lượt xem:  270 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay