hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai (13/09/2017)
Để đảm bảo độ chính xác trong các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu kế hoạch nhằm tăng cường mạng lưới trạm quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn, đảm bảo cung cấp dữ liệu, thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và phát bản tin dự báokhí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; thống nhất, đồng bộ, hiện đại trong công tácquản lý nhà nước về khí tượng thủy văn; kết nối, truyền tin, lưu trữ dữ liệu giữa các chủ công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 74 trạm khí tượng thủy văn, gồm: 03 trạm khí tượng, 18 trạm thủy văn, 53 trạm đo mưa. Nhằm bổ sung số liệu khí tượng thủy văn cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2017-2020, theo kế hoạch đề ra cần phải lắp đặt và duy trì 35 trạm (trong đó: xây mới mới 27 trạm đo mưa tự động, 03 trạm đo mực nước và đo mưa tự động,duy trì 05 trạm đo mưa tự động đã lắp đặt) để quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Thùy Dung

Lượt xem:  153 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay