hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
65 tỷ đồng thực hiện 2 dự án cấp bách tại Quế Sơn, Duy Xuyên (13/09/2017)
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa quyết định chi 65 tỷ đồng (từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016 theo Quyết định số 1146/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 11102/BTC-ĐT ngày 21/8/2017 của Bộ Tài chính) cho UBND các huyện: Quế Sơn, Duy Xuyên để thực hiện 2 dự án cấp bách tại địa phương.

Trong đó, 45 tỷ đồng thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Bà Rén phía Đông cầu Chìm (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên); 20 tỷ đồng thực hiện dự án Thủy lợi đa mục tiêu khắc phục thiên tai, ngập úng vùng sản xuất màu 03 xã huyện Quế Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Quế Sơn, Duy Xuyên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước; đồng thời định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục, triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu và thực hiện công tác báo cáo giám sát đầu tư theo quy định. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập các thủ tục cấp kinh phí và kiểm soát chi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

 

 

Linh Chi

Lượt xem:  146 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay