hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Tăng cường các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh (12/09/2017)
Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành công văn số 4867/UBND-KTN yêu cầu các Sở, Ban, ngành, tổ chức, cá nhân và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện.

Theo đó, đối với cơ quan, công sở nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Xây dựng và ban hành quy định về sử dựng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành. Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm; đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện;

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước; ban hành quy chế về mua sắm thiết bị khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới đối với các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Đối với việc chiếu sáng công cộng, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng thường xuyên kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng đảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm; Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động; Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới; Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây mới để giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng khi không cần thiết.

Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng;  Khuyến khích thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng…

Các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng, khách sạn,... tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Quảng Nam trong trường hợp thiếu điện; các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng khách sạn là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí,... vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải; tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, mặt trời, biomass,...; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm; sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng do các công ty Dịch vụ năng lượng (ESCO) cung cấp;…

Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, tòa nhà là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xử phạt vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong phạm vi quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 34/2017/CT-TTg ngày 07/8/2017 và Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung Công văn này; đồng thời tăng cường kiểm tra và trình UBND tỉnh xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan, công sở.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan và đơn vị liên quan xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện. Dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34/2017/CT-TTg ngày 07/8/2017 và Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung Công văn này; phối hợp với các Đài Truyền thanh - Phát lại truyền hình địa phương tuyên truyền đến nhân dân biết, để thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện; Triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Phổ biến Chỉ thị số 34/2017/CT-TTg ngày 07/8/2017 và Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung Công văn này tới UBND cấp xã, các chủ hộ sử dụng điện thuộc địa bàn quản lý để mọi tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện. Tích cực thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất theo quy định của Nhà nước; tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và UBND tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện; phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng tuyên truyền, hướng dẫn các khách hàng sử dụng điện thực hiện tiết kiệm điện theo quy định của Nhà nước.

Thùy Dung

Lượt xem:  240 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

báo phụ nữ kho game hay