hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Phấn đấu đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có thêm ít nhất 80 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu (28/11/2023)
Bình quân chung số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của toàn tỉnh (193 xã) theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022- 2025 là 15,01 tiêu chí/xã. Có 123/193 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 10 63,73%; phấn đấu đến cuối năm 2023, sẽ có 130 xã/193 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 67,3%.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 có tổng các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện (bao gồm vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) là 908.379 triệu đồng; trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ là 397.472 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ là 510.907 triệu đồng.

Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) đã được UBND tỉnh phân bổ đến nay cho các đơn vị, địa phương là: 893.968 triệu đồng/908.378 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98,4%.

Đến 10/11/2023 đã giải ngân được 428.386/908.378 triệu đồng, đạt tỷ lệ 47%; trong đó kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 giải ngân 209.783/308.626 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 68%. Kế hoạch vốn năm 2023 giải ngân 218.513/599.752 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 36%. Theo đánh giá, trong 03 Chương trình MTQG thì Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có tỷ lệ giải ngân cao nhất, đến 10/11/2023 giải ngân được 47% kế hoạch vốn.

Từ nguồn kinh phí được phân bổ, các địa phương đã đẩy mạnh thực hiện nhiều nội dung và đạt kết quả tích cực, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Tính đến nay, bình quân chung số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của toàn tỉnh (193 xã) theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022- 2025 là 15,01 tiêu chí/xã. Có 123/193 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 10 63,73%; phấn đấu đến cuối năm 2023, sẽ có 130 xã/193 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 67,3%. 

Đối với xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đến nay có 10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Đại Hiệp huyện Đại Lộc). Phấn đấu đến cuối năm 2023, có thêm ít nhất 10 xã nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã nông thôn mới nâng cao lên ít nhất 20 xã và có thêm 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã nông thôn mới kiểu mẫu lên 02 xã. Hiện nay, toàn tỉnh có 213/948 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư/ thôn nông thôn mới kiểu mẫu/thôn nông thôn mới, tỷ lệ đạt 22,5%. Phấn đấu đến cuối năm 2023, có thêm ít nhất 80 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số thôn lên ít nhất 294 thôn/957 thôn, đạt tỷ lệ 30,7%.

Đến nay, Quảng Nam cũng đã có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ đạt 22,2% (huyện Phú Ninh, huyện Duy Xuyên; thị xã Điện Bàn và thành phố Tam Kỳ).  

TH

Lượt xem:  69 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 191 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 100 130 160 190
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com