hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Quảng Nam có 212 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (10/07/2024)
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 1080/QĐ-UBND Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trạm y tế xã Phước Thành huyện Phước Sơn được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố

Theo đó, căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 và Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh về việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh công nhận 212 xã, phường, thị trấn của 17 huyện, thị xã, thành phố đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. 

Cụ thể: Tam Kỳ 17 xã, phường; Hội An 13 xã, phường; Điện Bàn 20 xã, phường; Duy Xuyên 14 xã, thị trấn; Núi Thành 14 xã, thị trấn; Đại Lộc 17 xã, thị trấn; Nam Giang 8 xã, thị trấn; Đông Giang 10 xã, thị trấn; Hiệp Đức 11 xã, thị trấn; Nông Sơn 6 xã, thị trấn; Bắc Trà My 11 xã, thị trấn; Thăng Bình 22 xã, thị trấn; Quế Sơn 13 xã, thị trấn; Phú Ninh 11 xã, thị trấn; Phước Sơn 10 xã, thị trấn; Tiên Phước 15 xã, thị trấn và Nam Trà My 1 xã.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được nhằm thực hiện tốt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn.

Xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã có thời hạn trong vòng 3 năm. Nếu các năm tiếp theo không đạt Bộ tiêu chí thì Sở Y tế đề nghị cấp thẩm quyền rút danh hiệu đã công nhận.

 

THÚY HẰNG

Lượt xem:  12 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa