hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Công nhận 48 sản phẩm OCOP đạt hạng 3, 4 sao (đợt 2) (06/01/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3923/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021 thuộc “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 (đợt 2).

Phở sắn Caromi là một trong 12 sản phẩm OCOP được công nhận đạt hạng 4 sao cấp tỉnh.

Theo đó, trong đợt 2 này có 12 sản phẩm OCOP của 10 chủ thể đạt hạng 4 sao; 36 sản phẩm của 35 chủ thể đạt hạng 3 sao.

Sản phẩm công nhận đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận; được sử dụng logo “OCOP Trung ương”, thứ hạng sao in trên bao bì. Mức tiền thưởng cho các chủ thể sản xuất có sản phẩm được UBND tỉnh quyết định công nhận các hạng sao được thực hiện theo Nghị quyết số 07/2021/NQHĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh phân bổ cho Chương trình OCOP của cấp huyện hằng năm. Kết quả công nhận phân hạng có giá trị trong 03 năm (36 tháng), kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Chương trình OCOP) tham mưu tổ chức việc trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm được công nhận phân hạng OCOP; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng logo OCOP đối với các sản phẩm được công nhận thứ hạng sao theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra sản phẩm OCOP định kỳ hàng năm.

File đính kèm: Danh sách sản phẩm OCOP.

TH

Lượt xem:  620 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com