hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Công nhận 25 sản phẩm đạt hạng OCOP đạt 3 sao và 4 sao năm 2021 (24/12/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3794/QĐ-UBND công nhận 25 sản phẩm đạt hạng OCOP đạt 3 sao và 4 sao năm 2021.

Sản phẩm Đông trùng hạ thảo quả thể khô Qlands Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CNC Việt - Nhật đạt hạng OCOP 4 sa0 năm 2021.

Trong đó, có 7 sản phẩm thuộc 7 chủ thể đạt hạng 4 sao; 18 sản phẩm của 16 chủ thể đạt hạng 3 sao.

Sản phẩm công nhận đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận; được sử dụng logo “OCOP Trung ương”, thứ hạng sao in trên bao bì. Mức tiền thưởng cho các chủ thể sản xuất có sản phẩm được UBND tỉnh quyết định công nhận các hạng sao được thực hiện theo Nghị quyết số 07/2021/NQHĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh phân bổ cho Chương trình OCOP của cấp huyện hằng năm.

Kết quả công nhận phân hạng có giá trị trong 03 năm (36 tháng), kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.

File đính kèm: Danh sách các sản phẩm được công nhận 3 sao và 4 sao năm 2021.

 

TH

Lượt xem:  606 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com