hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (09/11/2021)
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự nổ lực vươn lên của các hợp tác xã nên lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hình thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú.

Ảnh minh họa.

Ước tính đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 539 HTX, trong đó có 438 HTX nông nghiệp, 24 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 20 HTX vận tải, 30 HTX thương mại-dịch vụ, 05 HTX xây dựng, 03 Quỹ tín dụng nhân dân và 18 HTX thuộc các lĩnh vực khác (tăng 310 HTX so với năm 2013). Thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, nhiều HTX đã tập trung đổi mới, phát triển các dịch vụ, ngành nghề mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ và hiệu quả các hoạt động góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của các thành viên HTX, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2012 và các chính sách phát triển HTX tại một số địa phương chưa được quan tâm toàn diện, đúng mức nên nhận thức của một số bộ phận cán bộ và Nhân dân về vị trí, vai trò HTX kiểu mới chưa đầy đủ; năng lực nội tại của một số HTX vẫn còn nhiều bất cập, còn nặng tư duy HTX kiểu cũ, lúng túng trong định hướng hoạt động và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân - HTX - doanh nghiệp chưa nhiều; vẫn còn tồn tại một số HTX hình thức, hoạt động yếu kém, không hiệu quả, chưa đảm bảo theo đúng Luật HTX năm 2012,…

Để khắc phục các hạn chế nêu trên nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX trong thời gian đến; UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm và có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò của HTX theo Luật HTX năm 2012 cũng như nắm vững các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh liên quan đến kinh tế tập thể, HTX. 

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ nội dung Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 để tham mưu UBND cấp huyện có kế hoạch tổ chức thực hiện Cơ chế này trên địa bàn đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trường hợp khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề chưa rõ thì chủ động có văn bản gửi hoặc liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, tháo gỡ. 

Thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn cho các HTX có giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, hiệu quả; có kế hoạch sớm xử lý dứt điểm các HTX yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày. 

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2548/KH-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các ngành liên quan tổ chức rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh để tham mưu sớm có phương án và lộ trình cụ thể giải thể dứt điểm các HTX không còn hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành liên quan xây dựng phần mềm quản lý HTX để cập nhật thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu HTX trên Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh (IOC), Smart Quảng Nam nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành và quản lý điều hành của UBND tỉnh, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của Nhân dân,doanh nghiệp, HTX trên địa bàn.

Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX trong công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX; theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của HTX, tổ hợp tác cũng như các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ và tham mưu, đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh thời gian đến.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Sở Tài chính xây dựng và triển khai các mô hình HTX quản lý chợ và nhân rộng mô hình này trên địa bàn tỉnh.

Liên minh HTX tỉnh: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại cuối năm 2021 đã được UBND tỉnh giao tại Thông báo số 368/TB-UBND ngày 24/8/2021; tập trung tư vấn, hướng dẫn các HTX trong đăng ký thành lập mới và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012 cũng như phối hợp với các ngành, địa phương liên quan hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc HTX đang gặp phải, nhất là trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19 như hiện nay.

Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế và các ngành liên quan thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của các HTX do ngành quản lý để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) nhằm giúp các HTX này hoạt động có hiệu quả trong thời gian đến; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án và thực hiện xử lý, giải thể các HTX ngừng hoạt động, kém hiệu quả theo chỉ đạo và tiến độ quy định của UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương.

 

 

TD

Lượt xem:  259 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 162 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 100 130 160
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/