hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế tập thể vừa phòng chống dịch Covid-19 (30/07/2021)
Đó là mục tiêu trọng tâm của hệ thống Liên minh HTX tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2021.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh làm việc với HTX NN Tam Hòa

6 tháng đầu năm 2021, hệ thống Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế hợp tác trong điều kiện khó khăn do dịch Covid - 19 bùng phát. Kết quả đạt được rất đáng khích lệ, có 32 HTX và 20 THT được tư vấn, hỗ trợ thành lập mới, tổ chức 04 khóa tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể cho hàng trăm người dân và phê duyệt cho 26 dự án vay vốn phát triển sản xuất, tổng vốn vay đã giải ngân 14.250 triệu đồng.

Từ kết quả đạt được, Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm góp phần giúp kinh tế tập thể tỉnh phát triển trong điều kiện dịch Covid-19, cụ thể:

Thực hiện tốt công tác tham mưu nội dung tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 để đề xuất chủ trương, chính sách và pháp luật phát triển KTTT, HTX trong thời kỳ mới;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và thành viên hợp tác xã;

Tổ chức Hội nghị thành lập mô hình điểm HTX OCOP tỉnh Quảng Nam và đánh giá tình hình hoạt động chương trình mỗi huyện 01 HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa;

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX; hỗ trợ vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh và quản lý hoạt động Nhà trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống, đặc sản tỉnh Quảng Nam. Xây dựng phương án cụ thể về việc giải thể đối với các HTX ngừng hoạt động;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối giữa các HTX, liên hiệp HTX, THT, doanh nghiệp và các tổ chức khác; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cho thành viên...;

Tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới phương pháp điều hành linh hoạt của các THT, HTX và Liên minh HTX tỉnh đảm bảo hoàn thành 2 mục tiêu kép, vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển sản xuất kinh doanh....;

Tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển HTX kiểu mới gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; mô hình HTX nông nghiệp tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, chương trình OCOP;

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ của các HTX; hướng dẫn, hỗ trợ Ban Kiểm soát các HTX thành viên thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình;

Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phát động các phong trào thi đua do cấp trên và hệ thống Liên minh các cấp đề ra. Tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX nhằm kích lệ, động viên kịp thời.

Trần Hiền

Lượt xem:  98 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/