hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Núi Thành phấn đấu hoàn thành xây dựng Huyện nông thôn mới vào năm 2023 (30/07/2021)
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Núi Thành đã đem lại nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao
Qua 10 năm thực hiện chương trình NTM, đến nay huyện đã có 12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân/xã đạt: 18,53 tiêu chí/xã, tăng so với năm 2010 là 15,53 tiêu chí/ xã (năm 2010 đạt bình quân 3 tiêu chí/ xã); thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 43,3 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; Tỷ lệ hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó nước sạch 60-70%); Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 70,5% trong tổng số lao động. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt 82%.
 
Đến nay, có 12/15 xã đã đạt xã nông thôn mới gồm: Tam Hòa, Tam Mỹ Đông, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Giang, Tam Anh Nam, Tam Nghĩa, Tam Tiến, Tam Mỹ Tây, Tam Quang, Tam Hải, Tam Anh Bắc. Có 12 thôn đạt chuẩn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Phấn đấu đến hết năm 2021, các xã Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Trà đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới, xã Tam Xuân 2 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện có 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%) và có thêm 8 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Năm 2022, có thêm 02 xã Tam Giang và Tam Mỹ Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và có thêm 7 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm 2023, huyện Núi Thành hoàn thành các tiêu chí Huyện nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 11/8/201 của UBND tỉnh Quảng Nam; thêm 01 xã Tam Anh Nam đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và có thêm 7 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Núi Thành chỉ đạo các phòng ban, ngành và địa phương cần chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tập trung vào một số nhóm giải pháp sau đây:
 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phản ánh kịp thời thực tiễn xây dựng nông thôn mới của các địa phương.
 
- Đẩy mạnh cơ cấu ngành lại ngành nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên từng vùng để phát triển kinh tế nông nghiệp, từng bước xây dựng các vùng trọng điểm về sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ. Phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
 
- Tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội vùng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển mạng lưới trường học, trạm y tế, hệ thống bưu chính viễn thông.
 
- Tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.
 
- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động khu vực nông thôn theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.
 
- Đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn, tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa.
 
- Tập trung triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tổ chức tốt việc thu gom xử lý rác thải, nước sinh hoạt và chăn nuôi, quản lý và bảo vệ bền vững tài nguyên đất, nước. Tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.
 
- Đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đi vào chất lượng, chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân.
 
- Xây dựng nông thôn mới luôn phải gắn với phát triển đô thị văn minh cả về không gian kinh tế, sản xuất, thị trường, văn hóa, kết nối du lịch, dịch vụ, thương mại, đảm bảo đồng bộ và kết nối nông thôn - đô thị. Phát huy vai trò tự quản của tổ dân cư; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn; đảm bảo ổn định để phát triển, phát triển phải ổn định. Có chính sách thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông sản, lĩnh vực phi nông nghiệp nhằm tạo việc làm cho lao động nông thôn.
 
- Đặc biệt quan tâm đào tạo tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là ở cấp xã, thôn để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách sáng tạo, đột phá phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương.

Theo Nuithanh.gov.vn

Lượt xem:  129 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/