hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Phát huy hệ thống thiết chế văn hóa gắn với xây dựng huyện nông thôn mới (25/02/2021)
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại là yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay, bởi đó là cơ sở, nền tảng đầu tiên để văn hóa có thể “ cất cánh ”, là nơi kết nối, giao lưu, sáng tạo, tập hợp ý chí, quyết tâm, sự đồng thuận của toàn xã hội.

Cổng chào thôn Thi Lai, xã Duy Trinh.

Cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, thì hệ thống các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Duy Xuyên luôn được các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm đầu tư xây dựng. Huyện đã ban hành chủ trương hỗ trợ 30 triệu đồng đối với thôn, khối phố được công nhận danh hiệu thôn, khối phố văn hóa 3 năm liên tục, 100 triệu đồng đối với thôn, khối đạt 3 năm liên tục tiêu biểu để nâng cấp, sữa chữa các công trình công cộng và mua sắm các trang thiết bị nhà sinh hoạt văn hóa, bên cạnh đó huyện cũng luôn tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và huy động tối đa mọi nguồn lực, sức mạnh của cộng đồng trong công tác xã hội hóa, kêu gọi đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện.

Từ năm 2016 đến nay, huyện đã đầu tư xây mới và sửa chữa 8 trung tâm văn hóa, sân thể thao xã, thị trấn với tổng kinh phí 34,3 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa, nâng cấp 78/78 nhà sinh hoạt văn hóa thôn, khối phố hơn 12 tỷ đồng, có khu vui chơi dành cho người già và trẻ em, trung tâm văn hóa huyện được xây mới với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng đưa vào sử dụng năm 2020, xây dựng nhà thi đấu đa năng hơn 3 tỷ đồng, trung tâm thể dục thể thao giai đoạn 1 hơn 15 tỷ đồng. Đến nay, 14/14 xã - thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng đô thị. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, các địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất mở đường, xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa, các công trình văn hóa theo phương châm " Nhà nước và nhân dân cùng làm ”.

Trên cơ sở Quyết định số 1196 / QĐ - UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tham mưu thành lập 14/14 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn. Các Trung tâm văn hóa - thể thao xã, thị trấn đã xây dựng quy chế hoạt động, thành lập Ban chủ nhiệm do đồng chí Phó chủ tịch UBND làm chủ nhiệm, đồng chí công chức văn hóa xã hội làm phó chủ nhiệm và các thành viên của trung tâm, đến nay đã đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

Tại các nhà sinh hoạt văn hóa thôn, khối phố, các trung tâm văn hóa xã thị trấn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, họp hội của nhân dân, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Đặc biệt ở một số nhà sinh hoạt văn hóa thôn của xã Duy Trung, Duy Phú đã đầu tư mua sắm các trang thiết bị tập luyện thể dục thể thao như yoga, thể dục dưỡng sinh, thể hình, cầu lông, bóng chuyền, bên cạnh đó thì tại các nhà sinh hoạt văn hóa thôn kiểu mẫu đều được đầu tư một số dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, trồng cây xanh thu hút đông đảo người dân và trẻ em tham gia sinh hoạt trong những buổi chiều và sáng sớm tạo nên diện mạo mới ở các khu dân cư, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu, hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, các thiết chế văn hóa trên địa bàn ngày càng phát huy hiệu quả, chất lượng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” ở các địa phương ngày càng nâng cao.

Các địa phương cũng đã ban hành quy chế hoạt động của các thiết chế văn hóa, đảm bảo mọi người dân đều có quyền thụ hưởng trên tinh thần sử dụng an toàn, ổn định, lâu bền. Các trung tâm văn hóa xã- thị trấn, nhà sinh hoạt văn hóa thôn, khối phố cũng là nơi để nhân dân “ tăng thêm sức mạnh đề kháng ” với những luận điều sai trái, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, xây dựng nhân cách con người, để mỗi công dân tốt, mỗi gia đình văn hóa ngay tại địa phương là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngàn việc tốt. Cũng chính từ môi trường văn hóa này, các tầng lớp nhân dân có điều kiện phát huy dân chủ, góp ý, xây dựng, đối thoại với chính quyền các cấp, tạo miền tin, góp phần phát triển xã hội một cách bền vững, chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn. Điều này đã và đang được minh chứng từ hệ thống thiết chế văn hóa cở sở tại huyện Duy Xuyên trong quá trình xây dựng nông thôn mới với 11/ 11 xã đạt chuẩn NTM, 06 văn hóa NTM, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Với những kết quả đạt được, huyện Duy Xuyên đã và đang khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn. Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa là tiền đề quan trọng để cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Duy Xuyên tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Đông Yên

Lượt xem:  390 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com