hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Triển khai dự án xây dựng CSDL về địa giới hành chính (03/06/2020)
UBND tỉnh vừa thống nhất cấp kinh phí cho Sở Nội vụ triển khai dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam” tại Quyết định số 1460 /QĐ-UBND.

Cụ thể, UBND tỉnh cấp cho Sở Nội vụ 6,6 tỷ đồng, từ nguồn Quản lý hành chính chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020, để triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam”.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ tài chính hiện hành và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Sở Nội vụ tham mưu bố trí kinh phí thực hiện trong các năm tiếp theo; đồng thời phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí, kiểm soát chi, hướng dẫn Sở Nội vụ thực hiện thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

Thúy Hằng

Lượt xem:  155 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/