hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Hơn 60 tỷ đồng mở rộng mạng lưới cấp nước sạch cho người dân tại Điện Bàn (11/12/2019)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án: Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại các phường Điện Ngọc, Điện Dương, và xã Điện Minh, Điện Hòa, thị xã Điện Bàn.

Hai dự án được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh: hơn 1 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách thị xã Điện Bàn hỗ trợ theo cơ chế quy định tại Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh, số tiền hơn 9,7 tỷ đồng và vốn của Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam, số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, 02 dự án trên được triển khai vào từ năm 2019 đến năm 2020. Mục tiêu nhằm cung cấp nước sạch, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân tại  các phường Điện Ngọc, Điện Dương, và xã Điện Minh, Điện Hòa.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam chịu trách nhiệm phê duyệt các hồ sơ, thủ tục sau chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo cơ chế, điều kiện hỗ trợ tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 15/3/2016, Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 14/4/2017, Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh và theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về đầu tư xây dựng. Thực hiện hoàn trả ngân sách bằng khấu hao cơ bản tài sản cố định theo phương án khấu hao được cam kết. Thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức nghiệm thu hoàn thành, thanh toán kinh phí theo đúng quy định tại Điểm 4, Khoản 2, Điều 1 Quyết định 1239/QĐUBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư; Trường hợp Công ty không thực hiện đúng những nội dung được hỗ trợ, không đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư và những quy định tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 15/3/2016, Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 14/4/2017, Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thị 3 xã Điện Bàn báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định và thu hồi nguồn vốn ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho dự án.

UBND thị xã Điện Bàn báo cáo HĐND thị xã Điện Bàn bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách thị xã theo cam kết, theo dõi, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện và nghiệm thu công trình theo quy định.

Thúy Hằng

Lượt xem:  152 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/