hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và CTV dân số (29/10/2019)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án kiện toàn, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và cộng tác viên dân số (YTTB và CTVDS) trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Việc kiện toàn, sắp xếp đội ngũ nhân viên YTTB và CTVDS nhằm ổn định về số lượng, nâng cao về chất lượng theo hướng tinh gọn, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự thành công chung của ngành y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Theo đó, phương án kiện toàn gồm: Bãi bỏ tất cả các Quyết định trước đây có liên quan về nhân viên YTTB và CTVDS kể từ ngày 31/12/2018.

Tổ chức lại đội ngũ nhân viên YTTB + CTVDS + Gia đình và trẻ em như sau: Về số lượng: Mỗi tổ dân phố có 01 nhân viên và mỗi thôn có 02 nhân viên thực hiện cả 03 nhiệm vụ: y tế thôn bản (hoặc 01 cô đỡ thôn bản và 01 nhân viên YTTB đối với các thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn) + CTVDS + gia đình và trẻ em.

Sau khi kiện toàn, sắp xếp có tổng số 2.295 nhân viên YTTB + CTVDS + gia đình và trẻ em.

Về tiêu chuẩn: Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên YTTB và Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương, nhân viên YTTB + CTVDS + gia đình và trẻ em phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Đối với trường hợp hiện nay đang làm công tác YTTB hoặc CTVDS: + Về tuổi đời: Không quá 60 đối với nữ và 65 đối với nam; + Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên; + Đạt chuẩn về trình độ chuyên môn của nhân viên YTTB hoặc cô đỡ thôn bản hoặc CTVDS theo quy định.

Đối với những trường hợp chưa làm công tác YTTB hoặc CTVDS: + Về tuổi đời: Không quá 45 đối với nữ và không quá 50 đối với nam (Ưu tiên đối tượng nữ dưới 40 và nam dưới 45 tuổi); + Về trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên; + Những trường hợp chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn của nhân viên YTTB hoặc cô đỡ thôn bản hoặc CTVDS hoặc gia đình và trẻ em theo quy định: Cam kết đi học khi có yêu cầu.

Về các trường hợp cho nghỉ việc: Nhân viên YTTB + CTVDS + gia đình và trẻ em sẽ được cho nghỉ việc nếu có một trong các trường hợp sau: - Không đảm bảo sức khỏe để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định; - Quá 65 tuổi đối với nam và quá 60 tuổi đối với nữ; - Được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong 02 năm liên tục; - Thay đổi chỗ ở đến thôn, bản khác; - Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Quy trình xét chọn - Trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tuyển chọn và cùng đề xuất với Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; - Trên cơ sở đề xuất của Trạm y tế xã, phường, thị trấn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trình Sở Y tế, sau khi có ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; - Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định công nhận Danh sách nhân viên YTTB + CTVDS + gia đình và trẻ em và giao Giám đốc Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định công nhận nhân viên YTTB + CTVDS + gia đình và trẻ em đối với từng cá nhân.

Trong quá trình xét chọn cần lưu ý và ưu tiên đối với những trường hợp đã từng làm nhân viên YTTB hoặc CTVDS hoặc đã được cử đi học cô đỡ thôn, bản.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xét chọn và ban hành Quyết định công nhận nhân viên YTTB + CTVDS + gia đình và trẻ em theo đúng quy trình; Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình 9 HĐND tỉnh về chế độ phụ cấp, đào tạo và trang thiết bị cần thiết để đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhân viên YTTB + CTVDS + gia đình và trẻ em theo đúng quy định…

 

 

TH

Lượt xem:  153 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 117 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/