hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Phân bổ hơn 5,5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cho người hộ nghèo huyện Nam Giang (14/08/2019)
UBND tỉnh vừa có quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Dự án 1 (Chương trình 30a) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 cho UBND huyện Nam Giang với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Phát triển cây cao su đem lại hiệu quả kinh tế cao cho huyện Nam Giang

Trong đó, phân bổ 1,258 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình 30a đã được Trung ương giao năm 2019 (Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ Kế 2 hoạch và Đầu tư) để thực hiện Tiểu Dự án 1 của Dự án 1 (Duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo).

Phân bổ hơn 5,5 tỷ đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2019, để thực hiện Tiểu Dự án 3 của Dự án 1 (Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo); Trong đó: Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Hoạt động phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế hơn 4,4 tỷ đồng.

Triển khai Tiểu Dự án 4 của Dự án 1 (Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài), với kinh phí hơn 413 triệu đồng.

Để thực hiện hiệu quả nguồn vốn được phân bổ nêu trên, UBND tỉnh giao UBND huyện Nam Giang chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đảm bảo thực hiện đạt kết quả các mục tiêu thuộc Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 của địa phương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định tại 2150/QĐ-UBND ngày 03/7/2019; thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

Đồng thời giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc UBND huyện Nam Giang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu.

Được biết, Đề án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 huyện Nam Giang đã được UBND tỉnh thông qua với tổng kinh phí 599.849 triệu đồng, trong đó Chương trình 30a: 69.604 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2018-2020 huyện Nam Giang phấn đấu tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, chú trọng xây dựng giao thông, thủy lợi, cơ sở giáo dục, nâng cấp sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất cho nhân dân; tiếp tục hỗ trợ cải thiện sinh kế và nâng cao chất 2 lượng cuộc sống cho người nghèo gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững theo hướng sản xuất-chế biến-tiêu thụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm giảm nghèo bền vững mỗi năm đạt từ 5-7%, hạn chế tối thiểu tình trạng tái nghèo. Đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 32,28% (năm 2017 là 47,24%).

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  392 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 107 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/