hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Phê duyệt Đề án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 huyện Nam Giang (10/07/2019)
Đề án Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 huyện Nam Giang vừa được UBND tại Quyết định số 2150 /QĐ-UBND.

Mô hình phát triển cây cao su ở Nam Giang đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Mục tiêu của Đề án nhằm tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, chú trọng xây dựng giao thông, thủy lợi, cơ sở giáo dục, nâng cấp sửa chữa hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất cho nhân dân; tiếp tục hỗ trợ cải thiện sinh kế và nâng cao chất 2 lượng cuộc sống cho người nghèo gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững theo hướng sản xuất-chế biến-tiêu thụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn về đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm giảm nghèo bền vững mỗi năm đạt từ 5-7%, hạn chế tối thiểu tình trạng tái nghèo. Đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 32,28% (năm 2017 là 47,24%).

Tổng kinh phí thực hiện Đề án đến năm 2020: 599.849 triệu đồng, trong đó Chương trình 30a: 69.604 triệu đồng. Hỗ trợ từ ngân sách Trung ương: 314.999 triệu đồng; Hỗ trợ từ ngân sách tỉnh: 192.964 triệu đồng; Ngân sách huyện: 86.776 triệu đồng; Ngân sách xã, đóng góp của nhân dân và huy động khác: 5.110 triệu đồng.

Để thực hiện đạt cac mục tiêu trên, UBND tỉnh giao huyện Nam Giang triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư các công trình và lĩnh vực đảm bảo thuộc đối tượng được thụ hưởng; trong đó ưu tiên các công trình cho cộng đồng nghèo, công trình có nhiều người nghèo, phụ nữ hưởng lợi; duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng cơ sở trên địa bàn các huyện nghèo. Cân đối nguồn vốn đầu tư, không để nợ xây dựng cơ bản.

Tiếp tục tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập thông qua hỗ trợ các điều kiện cho người nghèo vay vốn từ các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, trợ cước trợ giá, hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi có sự tham gia đối ứng của người dân hưởng lợi để người dân gắn trách nhiệm vào việc sản xuất, không trông chờ, ỷ lại Nhà nước, mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật; giống cây trồng, vật nuôi; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật; hướng dẫn người lao động ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Đầu tư hệ thống đường giao thông ra vùng sản xuất để đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản được thuận lợi, giảm giá thành sản phẩm. Phát triển lâm nghiệp một cách toàn diện, vừa bảo đảm vai trò phòng hộ nhưng phải khai thác tiềm năng kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND.

Đẩy mạnh thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đất sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm và hướng dẫn cách làm ăn, chính sách trồng, giao khoán rừng đến từng hộ gia đình, chú trọng trồng rừng phòng hộ gắn với mô hình nông, lâm kết hợp để làm kinh tế, phát triển rừng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến. Tuyên truyền vận động người dân chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, hình thành các khu vực chuyên canh để nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác.  Đẩy mạnh sản xuất nông sản hàng hóa, trên cơ sở đảm bảo lương 6 thực tại chỗ, tạo ra sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo điển hình, hiệu quả nhất là các mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tạo sinh kế, hiệu quả đã được đánh giá qua sơ kết, tổng kết những năm qua, nghiên cứu thêm các loại giống cây trồng, con vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao để đưa vào sản xuất, cải thiện sinh kế cho nhân dân, mời các nhà khoa học có uy tín trong nước về địa phương nghiên cứu thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu để áp dụng trong trồng trọt, chăn nuôi các loại cây trồng, con vật nuôi phù hợp. Đổi mới phương thức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho nhân dân trong sản xuất theo hình thức cầm tay chỉ việc, để nhân dân nắm rõ quy trình, thực hiện theo lộ trình. Kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào địa phương trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, đặc biệt là lĩnh vực trồng rừng, trồng cây dược liệu có hiệu quả kinh tế cao và bao tiêu sản phẩm cho nhân dân để người dân an tâm sản xuất.

Tăng cường và thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Cấp huyện, cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, nắm chắc lực lượng trong độ tuổi lao động, tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách, vai trò, vị trí của đào tạo nghề, xuất khẩu lao động đối với phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập để người lao động nông thôn biết và tích cực tham gia. Quảng bá những mô hình hay, những gương điển hình tiên tiến, hiệu quả về học nghề, tham gia xuất khẩu lao động để nhân rộng, tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới.

Tiếp tục tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch - vệ sinh và thông tin. Bên cạnh tập trung hỗ trợ giải quyết tốt chỉ số thiếu hụt thu nhập, tiếp tục tăng cường vận động nguồn lực để thực hiện hỗ trợ, tạo cơ hội cho hộ dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo có thiếu hụt các chỉ số tiếp cận.

Đẩy mạnh công tác vận động, huy động nguồn lực phục vụ thực hiện đề án, tập trung hỗ trợ thực hiện các dự án, tác động trực tiếp đến đời sống người dân để thúc đẩy phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và thu nhập thường xuyên.

Thúy Hằng

Lượt xem:  269 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com

công ty lắp máy chuyên dụng https://truoctrandau.com trực tiếp kèo nhà cái https://www.zbet.vn/news/soi-keo-bong-da https://soikeoeuro.com/soi-keo-bong-da/