hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (06/03/2019)
Sáng ngày 6/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu- Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh- Phó Trưởng ban Thường trực các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh ĐInh Văn Thu tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Việt Cường- Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, tiếp nối những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng NTM những giai đoạn trước, giai đoạn 2016-2018 đã có nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, nhất là ở thôn, xã tiếp tục được đầu tư xây dựng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của người dân, vừa tạo ra sự khang trang, từng bước hiện đại hóa nông thôn. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được thực hiện theo hướng liên kết 4 nhà, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, hiệu quả, thu nhập cho nông dân. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường và ATTP có chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị được củng cố; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững.

Đến cuối năm 2018, theo số liệu sơ bộ của Cục Thống kê tỉnh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 31,58 triệu đồng/người/năm (tăng 10,472 triệu đồng so với năm 2015 và tăng 3,98 triệu đồng so với năm 2017). Có 108 xã đạt tiêu chí thu nhập. Đến cuối năm 2018, số hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 31.537 hộ, tỷ lệ 7,57%

giảm 5,32% so với năm 2015 và giảm 1,71% so với năm 2017). Bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn của toàn tỉnh tính đến cuối năm 2018 (204 xã) là 14,16 tiêu chí/xã (cả nước bình quân đạt 14,33 tiêu chí/xã), tăng 2,66 tiêu chí/xã so với năm 2015, tăng 1,05 tiêu chí so với năm 2017 và tăng 11,55 tiêu chí/xã so với năm 2010.

Đối với phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, toàn tỉnh có trên 135 thôn đăng ký. Đến nay, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn của 01 KDCNTMKM là 5,83 tiêu chí/10 tiêu chí, tăng 2,53 tiêu chí so với trước khi thực hiện xây dựng KDCNTMKM; đã có 57 thôn (năm 2017: 20 thôn và năm 2018: 37 thôn) được Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn KDCNTMKM.

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2020, có 20 thôn đạt tỷ lệ 50% được công nhận “Thôn đạt chuẩn NTM”. Với mục tiêu nâng cao chất lượng thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, Quảng Nam sẽ tập trung triển khai xây dựng “Xã đạt chuẩn NTM nâng cao”, “Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu”, phấn đấu đến năm 2019, toàn tỉnh có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 98 xã, đạt tỷ lệ hơn 48%, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn của 204 xã là 15 tiêu chí mỗi xã, có 2 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” và “Xã NTM kiểu mẫu”, có từ 25 - 30 thôn được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tuyên dương và ghi nhận thành tích của tập thể, cá nhân xuất sắc trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị thông qua hội nghị lần này, các Sở, ngành, địa phương sẽ tập trung thảo luận, trao đổi để tìm ra các biện pháp giải quyết những vấn đề nổi cộm, tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua, đặc biệt là các địa phương đã đạt chuẩn nhưng để rớt tiêu chí. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho người dân về  xây dựng NTM. Đưa việc xây dựng NTM trở thành phong trào thi đua rộng khắp; xem đây là tiêu chí đánh giá về thi đua khen thưởng của địa phương. Bên cạnh đó, trong quá thực hiện xây dựng NTM cần chú trọng phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao chất lượng hiệu quả các làng nghề...

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen, tiền thưởng, 100 tấn xi măng đối với 16 thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; tặng Bằng khen cho 38 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,471 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com