hình 1 hình 1 hình 1 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4 hình 4
Thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (30/01/2019)
Chiều ngày 29/01, đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã nông thôn mới năm 2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên hội đồng xét, công nhận xã nông thôn mới của tỉnh; lãnh đạo và cán bộ chuyên trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Theo Kế hoạch năm 2018, có 15 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, đã có 13 xã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận xã nông thôn mới năm 2018. Đoàn thẩm định tỉnh đã tiến hành thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại 12 xã, trong đó xã Tam Phú (thành phố Tam Kỳ) đã có quyết định công nhận xã đạt chuẩn năm 2018, xã Tân Hiệp (thành phố Hội An) chưa tổ chức thẩm định do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Danh sách 11 xã được tổng hợp kết quả thẩm định, xét công nhận xã nông thôn mới như sau: Quế Phú, Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn); Duy Trung, Duy Châu (huyện Duy Xuyên); Hiệp Thuận (huyện Hiệp Đức); Bình Triều (huyện Thăng Bình); Đại Quang, Đại Đồng (huyện Đại Lộc); Tam Anh Nam, Tam Nghĩa (huyện Núi Thành); Quế Lộc (huyện Quế Sơn).

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo cụ thể về tiến độ hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới đối với 11 xã nêu trên; Các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu để thống nhất thông qua và công nhận các xã nêu trên đạt xã nông thôn mới năm 2018.       

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các Sở, ban ngành có liên quan, UBND các huyện và UBND 11 xã nêu trên tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian đến, nhất là đẩy mạnh triển khai xây dựng các “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” cho các thôn còn lại trên địa bàn các xã; trong thời gian đến, phấn đấu xây dựng các xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” và trở thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” theo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh. Đồng thời, giao Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản trong chương trình nông thôn mới theo đúng quy định; các Sở, ngành quan tâm lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án do đơn vị quản lý để hỗ trợ cho xã thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn…

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,408 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 119 Hùng Vương - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.2221348 - 0235.2221377 - Fax : 0235.3858885
Email:vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com